Kontakt VR DMS

Kontakt VR DMS

Ring oss på telefon 74 83 23 60

Tastevalg

  1. Sengepost
  2. Hørsel
  3. Dialyse
  4. Dagbehandling og blodprøvetaking
  5. Gyn
  6. Leder

Røntgen

Telefon: 74 09 83 63 (henvendelser utenom torsdager)

Kirurgisk poliklinikk

Telefon: 74 09 87 00 (henvendelser utenom torsdager)

Gynekologisk poliklinikk

Telefon: 74 09 82 07 (henvendelser utenom torsdager)

Hørselssentral

Telefon: 74 21 55 82 (Sykehuset Namsos)

Kontakt

Ann Sissel Wangberg Helgesen
Leder
E-post
Telefon 74 83 23 60
Mobil 97 77 41 98

Adresse

Yrkesvegen 2, 7500 Stjørdal