Avlastning

Avlastning

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Formålet med avlastning er å:

  • hindre overbelastning
  • gi deg nødvendig fritid og ferie
  • gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i institusjon.

Hvem kan få avlastning?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du få avlastning. Eksempler på særlig tyngende omsorgsarbeid er:

  • om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Kommunen har plikt til å tilby ulike avlastningstiltak og kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet til å reise på ferie og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Forvaltningskontoret vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.

Hvor mye avlastning kan du få?

Hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har og hvor mye dere ønsker selv.

Søk om avlastning

Du søker om avlastning ved å bruke felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret behandler søknaden, vurderer hvilke behov du har og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Du kan også ta kontakt med Velferdsveiledning for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.

Kontakt

Velferdsveiledning
E-post
Telefon 40 03 11 66

Telefonen er betjent:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
klokken 09.00-11.00 og 12.30-14.00.
Onsdager er telefonen stengt.

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 13, 1. etasje.

Kontoret er åpent:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
klokken 08:00-15:00.
Onsdag er kontoret stengt.