Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp, eller praktisk bistand om du vil, er støtte og hjelp i daglige gjøremål. Hjemmehjelp skal bidra til at den enkelte kan bo i eget hjem lengst mulig, mestre dagliglivet og andre nødvendige oppgaver og/eller forebygge behovet for andre tjenester.

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er du som trenger hjelp eller dine pårørende/personer med fullmakt som skal fylle ut søknaden. Vi behandler søknader som kommer inn fortløpende.

Søk om hjemmehjelp

Trenger du hjelp til å søke, kan du kontakte Velferdsveiledningen.

Hva er kriteriene for å få hjelp

Tjenesten kan vurderes til personer som har langvarig eller varig funksjonsnedsettelse eller sykdom. Det er kommunen som i samarbeid med deg avgjør hvilke tjenester du skal få. Målet med tilbudet er å tilrettelegge og hjelpe deg slik at du fortsatt kan bo hjemme.

Tildelingskriterier: 

 • Problemer med å mestre nødvendige rengjøringsoppgaver i hjemmet.
 • IPLOS-score på området «daglige gjøremål» må som hovedregel ligge på 3 eller høyere for å få tildelt personbistand. Ved IPLOS-score 2 kan det vurderes om ditt bistandsbehov kan dekkes ved hjelp av velferdsteknologi, eventuelt andre tekniske hjelpemidler.
 • Dine pårørende/nærpersoner kan ikke motta omsorgsstønad samtidig som du mottar praktisk bistand-hjemmehjelp.
 • Du skal bidra med det du mestrer selv. Det forutsettes at du på eget initiativ anskaffer og benytter tekniske hjelpemidler, som for eksempel robotstøvsuger, slik at behovet for bistand utsettes.
 • Praktisk bistand - hjemmehjelp opphører når voksne barn eller andre voksne bor fast eller midlertidig i tjenestemottakers hjem. Dette gjelder blant annet ved feriebesøk i hjemmet.

Tjenestens innhold og omfang

Eksempel på tjenester som kan gis:

 • Enkel overflaterengjøring i rom som er i daglig bruk.
 • Støvsuging/gulvvask – muligheten for å installere robotstøvsuger skal være vurdert.
 • Matter ristes ikke, anbefales fjernet av sikkerhetshensyn av tjenestemottaker eller støvsuges.
 • Sengetøyskift.
 • Nødvendig renhold av hjelpemidler.
 • Støvtørking, tørke av bord/benker/komfyr/mikrobølgeovn.
 • Skrive handleliste / bestille mat og husholdningsartikler.
 • Enkel oppvask.
 • Innvendig vindusvask utføres to ganger årlig i vinduer i oppholdsrom som er i daglig bruk.
 • Utvendig vindusvask av vinduer som er i daglig bruk utføres en gang årlig, og kun dersom vinduene kan snus eller at de er lett tilgjengelig utendørs.
 • Vask av privat tøy i vaskemaskin, kan også innbefatte ta ut av maskin, henge opp, ta ned og brette / legge på plass.

Eksempel på tjenester som ikke gis:

 • Pussing av sølv/messing/kobber ol.
 • Handvask og stryking av tøy.
 • Rengjøring av områder over «skulderhøyde».
 • Storrengjøring.
 • Pynte og rydde til/etter helligdager/høytider.
 • Skifte av gardiner.
 • Snømåking av vei.
 • Bære inn ved / brensel.
 • Hente postpakker ol.
 • Handletur i butikk.
 • Matlaging.
 • Flytting av store møbler og tepper.
 • Passe, mate, lufte og renhold i for bindelse med husdyr.
 • Innvendig skapvask med unntak av mat og kjøleskap.
 • Vask og vedlikehold av bil.
 • Vedlikehold av hus og eiendom, eksempelvis hagearbeid.
 • Følgetjeneste til lege/sykehus og lignende.

Bistand med medisiner, behandling eller lignende hjemme, gis av hjemmesykepleien. Les mer om hjemmesykepleie her.

Omfang

 • Tjenesten tilbys i utgangspunktet hver 4. uke, annet intervall vurderes ved særskilte behov.
 • Tjenesten ytes i utgangspunktet ikke i jul, påske og skolens sommerferie.
 • Du kan selv velge om du ønsker bistand utført av kommunen eller private tilbydere som har avtale med kommunen.

Hva koster det?

Prisen på hjemmehjelp beregnes ut ifra årlig inntekt til den som trenger hjelpen. De som har få timer hjelp og høy inntekt, kan velge å betale timespris i stedet. Om det er flere hustandsmedlemmer, legges den samlede årlige inntekten til grunn.

Hjemmetjenester
Inntekt Pris per måned
Inntil 2G 230 kroner
2G - 3G 1 227 kroner
3G - 4G 2 937 kroner
4G - 5G 4 786 kroner
over 5G 5 692kroner
Timepris per time 556 kroner
fra 1. januar 2024

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2023 er kroner 118 620.

Les mer om grunnbeløpet i folketrygden på nav.no
 

Hva kan brukerne forvente av kommunen?

 • At personalet tar hensyn til brukeren, viser respekt og forståelse
 • At taushetsplikten overholdes
 • At det gis beskjed ved endringer på tidspunkt eller annen endring
 • At personalet legitimerer seg
 • At det senest fem dager etter henvendelse blir tatt kontakt for avtale om hjemmebesøk

Hva forventer kommunen av brukeren?

 • At det gis beskjed dersom brukeren ikke er hjemme. Hjelp gis kun når bruker er tilstede
 • At den enkelte tjenesteyter blir møtt med respekt
 • At det respekteres at personalet er underlagt taushetsplikt
 • At det tillates gjennomført tilpasninger for bruk av hjelpemidler i hjemmet
 • At adkomsten fram til bolig / eiendom er framkommelig
 • At det skaffes til veie husnøkler ved behov, slik at hjemmetjenesten kommer seg inn for å yte avtalt bistand
 • At rengjøringsmateriell som langkost, kluter, toalettbørste, rengjøringsmidler, vaskemaskin og støvsuger er på plass og i orden

Kontakt

Velferdsveiledning
E-post
Telefon 40 03 11 66

Telefonen er betjent:
Mandag 09.15-11.00 og 12.30- 14.00.

Tirsdag, torsdag og fredag
09.00-11.00 og 12.30-14.00.
Onsdager er telefonen stengt.