Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Eksempler på hva tilbudet består av:

 • personlig hygiene og stell
 • matlaging
 • handling av varer
 • klesvask
 • rengjøring

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester du skal få. Målet med tilbudet er å tilrettelegge og hjelpe deg slik at du fortsatt kan bo hjemme.

Trenger du hjelp med medisiner, behandling eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Tjenesten kan tilbys personer som har langvarig eller varig funksjonsnedsettelse eller sykdom.

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er den som trenger hjelp eller pårørende/personer med fullmakt som skal fylle ut søknaden.

Søk om hjemmehjelp

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader som kommer inn fortløpende.

Kan du ikke søke om hjemmehjelp elektronisk, ta kontakt med forvaltningskontoret.

Hva koster det?

Prisen på hjemmehjelp beregnes ut ifra årlig inntekt til den som trenger hjelpen.

Hjemmetjenester
Inntekt Pris per måned
Inntil 2G 210 kroner
2G - 3G 863 kroner
3G - 4G 2 067 kroner
4G - 5G 3 369 kroner
over 5G 4 006 kroner
Timepris per time 391 kroner


1 G = kr 101 351 per 1. mai 2020

G = grunnbeløpet i folketrygden (nav.no)
 

Hva kan brukerne forvente av kommunen?

 • At personalet tar hensyn til brukeren, viser respekt og forståelse
 • At taushetsplikten overholdes
 • At det gis beskjed ved endringer på tidspunkt eller annen endring
 • At personalet legitimerer seg
 • At det senest fem dager etter henvendelse blir tatt kontakt for avtale om hjemmebesøk

Hva forventer kommunen av brukeren?

 • At det gis beskjed dersom brukeren ikke er hjemme. Hjelp gis kun når bruker er tilstede
 • At den enkelte tjenesteyter blir møtt med respekt
 • At det respekteres at personalet er underlagt taushetsplikt
 • At det tillates gjennomført tilpasninger for bruk av hjelpemidler i hjemmet
 • At adkomsten fram til bolig / eiendom er framkommelig
 • At det skaffes til veie husnøkler ved behov, slik at hjemmetjenesten kommer seg inn for å yte avtalt bistand
 • At rengjøringsmateriell som langkost, kluter, toalettbørste, rengjøringsmidler, vaskemaskin og støvsuger er på plass og i orden