Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. 

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste. Omsorgsstønad, tidligere omsorgslønn, er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.

Hvem kan få omsorgsstønad?

Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget omsorgsstønad. Det er forvaltningskontoret som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha omsorgsstønad eller annen pårørendestøtte. 

Søk om omsorgsstønad

Du fyller ut skjema for helse- og omsorgstjenester:

Søk om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilke behov du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt med oss for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.