TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse. TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. 

Fra 1.januar 2024 har fylkeskommunen overtatt ansvaret for tildeling av TT-kort (drosjekort).

For å få TT-kort må du gjøre to ting:

  1. Du eller din verge må sende inn søknadsskjema til Trøndelag fylkeskommune
  2. Legen din må sende inn legeerklæring til Trøndelag fylkeskommune i eget skjema. 
    Søknaden din blir ikke behandlet før legen har sendt inn legeerklæring. 
     

I søknaden om TT-kort må du svare på: 

  • hvem du er  
  • hvor du bor og hvordan du reiser i dag  
  • hva slags funksjonsnedsettelse du har  
  • hvorfor du ikke kan reise med kollektive transportmidler

Du trenger ikke passfoto for å søke. 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon på nettsiden til Trøndelag fylkeskommune:

TT- kort (tilrettelagt transport) - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Kontakt

Fylkeskommunen har åpen telefon alle hverdager fra 10-14. Telefon: 74 17 40 00

Om du har spørsmål til Stjørdal kommune kan du kontakte Velferdsveiledning på telefon: 40 03 11 66