Skatval Bosenter

Skatval Bosenter

Skatval sone - Skatval Bosenter og hjemmetjeneste

Skatval Bosenter er et heldøgns bemannet bosenter for mennesker med bistandsbehov, og består av 33 leiligheter, kantine, 2 felles stuer, frisørstue og personalbase. Omsorgsleilighetene har eget soverom og bad, samt tekjøkken. Beboerne ved omsorgsleilighetene får servert alle måltider i kantina om ønskelig.

Bosenteret ligger sentralt til i Skatval sentrum, nært tilknyttet legesenter og butikk. Vi forsøker å motivere brukerne til å utføre oppgaver de selv er i stand til å gjøre og utover det gi omsorg og pleie hvor det er behov. Ved Skatval Bosenter er brukeren i fokus og fellesaktiviteter som bingo, fredagskaffe, trim, høstfest, grillfest med mer gjør at vi trives sammen.

Beboerne ved Skatval Bosenter får hjemmetjenester tilsvarende hjemmeboende, og tjenester tildeles ut fra individuell vurdering. Alle tjenester som utføres er bundet opp mot individuelle vedtak med en felles målsetting om egenmestring og å bo lengre hjemme i eget hjem. Alle som flytter inn ved bosenteret skriver husleiekontrakt med kommunen. Det er Værnesregionen Forvaltningskontor som mottar henvendelser, behandler søknader og tildeler hjelp fra hjemmetjenesten ut fra en helhetlig vurdering.

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Hva koster det? 

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Personer som bor i omsorgbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte.

Pris for hjemmetjenester og andre omsorgstjenester finner du i oversikten betalingssatser omsorg.

Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleien Skatval sone dekker områdene Kvislabakken - Vassbygda - Skatval - Langstein. Skatval sone gir tjenester til hjemmeboende på dag og kveld, mens tjenester på natt gis av felles nattpatrulje ved Halsen sone.

Kontakt

Skatval Bosenter og hjemmetjenesten
Telefon 74 83 30 20
Mona Anette Stoum
Leder
E-post
Telefon 402 32 533

Adresse

Skatvalsvegen 128, 7510 Skatval

Kartpunkt