Informasjon om skole og koronasituasjonen før jul - desember 2021

Informasjon om skole og koronasituasjonen før jul - desember 2021

Det er en del usikkerhet fra flere hold om skolesituasjonen i dagene før jul.  Vi vil derfor understreke at på Stjørdal styrer vi etter de nasjonale smittevernreglene. 

Det betyr at vi følger den vedtatte skoleruta, med drift på gult smittevernnivå. Lokale tiltak ut over det, bestemmes av kommuneoverlegen med utgangspunkt i smittesituasjonen på den enkelte skole.

Gult nivå betyr:

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Innføring av kontaktreduserende tiltak

Med disse tiltakene skal det være trygt å gå på skolen.

Ungdomsskolene avslutter fredag 17. desember

Ungdomsskolene velger å flytte timer til våren, og har ikke undervisning på mandag og tirsdag i neste uke.

Det er et tiltak som de har gjort på selvstendig grunnlag for å bidra til å redusere risikoen for at smitte spres.

Det er forståelig at mange er urolig for hvordan julehøytida blir med utgangspunkt i den smittesituasjonen vi har. 

Men vi mener at det er trygt å gå på skolen med de tiltakene vi nå har innført.