Pressekonferanse 19. mars 2021

Pressekonferanse 19. mars 2021

Her kan du lese innlegget til ordfører Ivar Vigdenes i felles pressekonferanse for Trondheimsregionen.

Kjære alle sammen,

Husker dere da grensene inn til Norge ble stengt på grunn av høy smitte? Adgangen til å reise inn til Norge uten karanteneplikt skulle reguleres ut fra målt smittetrykk i landene og regionene man reiste fra.

Folk i Trøndelag fikk ikke reise til Åre, Stjørdalinger til hyttene sine på Storlia. Dette fordi smittetrykket var over 20 per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

20 per 100.000.

Grensen var faglig begrunnet og utløste karanteneplikt ved hjemkomst.

På Frogner i Oslo er nå smittetrykket 300 per 100.000.
På Stovner er det 1400. For Oslo som helhet over 1000.

Det er mer enn 50 ganger smittetrykket av det som tidligere klassifiserte andre land og regioner som røde.

50 ganger.

Og det er ikke med den gamle virusvarianten som vi over et år nå har lært å kjenne. Det er med en ny, mer smittsom variant, og hvor mer og mer taler for at den gamle 1-meteren kan skrotes for godt.

Det er knyttet grunnlovsfestede rettigheter til det å bevege seg innad i riket for nordmenn. Dette har nok også ligget i bakhodet når sentrale myndigheter utformer sine tiltak for å møte denne problemstillingen. Vårt viktigste virkemiddel blir sterke og tydelige anmodninger.

På Stjørdal har vi gode erfaringer med dette. To større utbrudd er blitt slått ned gjennom lokalbefolkningens vilje og evne til å utvise et høyt aktsomhetsnivå basert på klar og faglig fundert veiledning fra lokale myndigheter.

Jeg er svært glad for at vi i Trondheimsregionen på tilsvarende måte nå før påska har kommet fram til det tilsvarende: noen meget tydelige meldinger basert på et samstemt faglig grunnlag.

Nå i forbindelse med påska blir jobben vår i fellesskap å sørge for to ting:

1) å begrense risikoen og den eventuelle mengden av import av virus fra andre deler av landet, og

2) å begrense risikoen og den eventuelle mengden av videresmitte om den først kommer inn.

Vi har en meget god smittesituasjon i vår felles bo- og arbeidsmarkedsregion akkurat nå. Selv om stadig flere blir vaksinert for hver uke som går viser imidlertid tallene fra andre deler av landet at det verste fortsatt -kan- ligge foran oss. Det vil vi av hensyn til lokalsamfunn og arbeidsplasser i det lengste unngå.

Kommunene i Trondheimsregionen er derfor klokkeklar og tydelige i det som er felles og svært sterke anmodninger lokalt:

  • Utgangspunktet er at vi ikke reiser til Oslo eller områder med tilsvarende utbrudd. At vi ikke må ta imot besøk fra disse områdene. Ikke gjør det. Avlys om allerede bestilt.
  • Skulle det allikevel foreligge særlige familiære eller sosiale hensyn som gjør en reise nødvendig så må det tas ekstra forholdsregler, og
  • For alle oss trøndere som skal befinne oss i landsdelen må vi utvise ekstra forsiktighet i forbindelse med påska for å redusere faren for hurtig videreutbredelse om viruset allikevel skulle komme inn (eller i den grad det allerede er her).

Vi kan ikke velge å betrakte denne påska som et pustehull i en ellers krevende smittesituasjon. Vi må imidlertid betrakte den som en av de forhåpentligvis siste store anstrengelser før sommeren kommer i både bokstavelig og overført betydning.

Jeg ønsker å avslutte med å takke for den felles innsatsen som er blitt lagt ned av befolkning, næringsliv og myndigheter så langt, og som har båret øyensynlige frukter for vår landsdel og vår felles arbeidsmarkedsregion.

Sammen skal vi også nå klare å stå løpet ut i den perioden som gjenstår.