Pressekonferanse 25. november

Pressekonferanse 25. november

Her kan du lese innleggene til kommunedirektør Tor Jakob Reitan, etatsjef teknisk drift Bente Næverdal og kultursjef Jarle Førde.

Tor Jakob Reitan, kommunedirektør

I dag skal vi komme mer inn på tema kultur, idrett og idrettshaller, men først vil jeg gi ros til mine ansatte spesielt ved skolene, bosenter og institusjoner. I godt samspill med elever, foreldre, beboere og pårørende er det imponerende å se hvordan lojalitet til smitteverntiltakene har holdt viruset i sjakk. Ja, forhåpentligvis i sjakk matt, noe tiden vil vise!

Uten dette gode samspillet mellom ansatte og brukere, med omforent forståelse for hvorfor vi har de strenge rutinene, ville dette vært dobbelt krevende og utmattende for alle.

Det har flere steder i landet vært en debatt om skolene skal avslutte ordinær undervisning tidligere enn planlagt før jul for å gå over til digital hjemmeundervisning. Vi er samstemte både politisk og skolefaglig fra ledelsen, med støtte fra kommuneoverlegen, at det verken er skolefaglige eller smittevernfaglige grunner for å avslutte ordinær skole og gå over til digital hjemmeundervisning.

Derfor, slik smittesituasjonen er nå, blir det ordinær skole på skolene frem til jul i henhold til planen.

Som kommunedirektør for vertskommunen i Værnesregionen kan jeg på vegne av mine kollegaer i Værnesregionen opplyse om at vi avlyser alle julebord og andre avslutninger som samler ansatte, og vi vil anbefale også andre bedrifter å gjøre det samme. Dette er med svært blandede følelser, men nå må vi holde ut en stund til! Vi i Værnesregionen takker alle i alle kommuner for at du følger smittevernrådene, DIN INNSATS TELLER !

Vi vil også minne om at vi må være ekstra oppmerksomme på at flere er ensomme nå i bygd og by. Ta kontakt med noen du tror eller vet er i en vanskelig situasjon.

Vi oppfordrer til mest mulig menneskelig/ psykisk nærhet, og det er fult mulig samtidig som vi oppfordrer til størst mulig fysisk avstand.

Da Bente vær så god, etterpå er det Jarle.

 

Bente Næverdal, etatsjef teknisk drift
 

Idrettshaller:
Vi åpner nå idrettshallene for kamper innenfor barne- og ungdomsidretten (t.o.m 19 år):

  • I Stjørdalshallen vil det kunne arrangeres kamper i helgene, da det foregår parallelle aktiviteter i ukedagene.
  • I de andre hallene åpnes det for å gjennomføre kamper både i helger og innenfor tildelt treningstid på ukedager.
  • I forbindelse med gjennomføring av kamper gjelder nasjonale retningslinjer, noe som betyr maksimalt 50 deltakere tilstede i hallen, antall deltakere er definert som spillere pluss publikum.
  • Renhold i haller gjennomføres i henhold til nasjonale retningslinjer.


Svømmehall:
Svømmehallen fortsetter med de åpningstider og den aktivitet som er i dag. Det vil fortsatt være begrensning i antall besøkende i henhold til nasjonale retningslinjer.

Kommende helg, 27. og 28. november, må vi dessverre stenge svømmehallen fredag kveld og lørdag i forbindelse med nødvendig vedlikehold, men vi ønsker alle svømmere hjertelig velkommen tilbake på mandag.

 

Jarle Førde, kultursjef

For kulturlivet er november og desember vanligvis den mest aktive perioden i året. Slik vil det ikke bli i år. Covid-19 begrensningene som er lagt på kulturlivet, vil prege årets aktiviteter i stor grad. Jeg vil beskrive situasjonen i kulturlivet slik: Vi går for halv maskin, men med dobbelt mannskap. Altså litt færre arrangement, men med desto høyere bemanning på smittevern og sikkerhet for publikum. Vi følger de nasjonale og lokale smittevernreglene. 

I kommuner der smittetrykket er lavt som her i Stjørdal akkurat nå, er det mulig å gjennomføre musikkøvelser og konserter så lenge vi følger "Smittevern for musikkøvelser" og "Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangement".

Det betyr blant annet for alle arrangører i kommunen:

  • Inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter
  • Inntil 200 personer på arrangementer med fastmonterte seter. 
     

I denne spesielle tida: Unn deg kulturopplevelser for få et pusterom i hverdagen, nettopp for å trimme ditt emosjonelle apparat. Enten ved delta i felleskapet – bare oppleve og nyte – eller kanskje være med å skape noe selv. Gjennom HUNT4 helseundersøkelsen er det dokumentert at stjørdalingene er storforbruker av kultur. 7 av 10 stjørdalinger oppgir at de deltar aktivt i kulturlivet minst to ganger i uken. Så framover mot jul: Velg deg ut ett eller to kultur arrangement som du vil besøke, du behøver ikke gå på alle. Beregn god tid før og etter arrangement. Ta ditt ansvar for å unngå klynger og ansamlinger - hold avstand.  

Om du ikke velger deg et arrangement, les ei god bok, se en god film, lytt til din yndlingsmusikk eller gå en tur i de flotte tur og rekreasjonsområdene i kommunen. Det er god folkehelse. Og da er det godt å vite, det slås nemlig fast i den siste HUNT4 helseundersøkelsen at:  Kulturopplevelser forlenger livet! 

Takk for meg. Jeg gir ordet tilbake til ordfører Ivar Vigdenes.