Pressekonferanse 3. januar 2021

Pressekonferanse 3. januar 2021

Her kan du lese de andre innleggene i pressekonferansen.

Tor Jakob Reitan, kommunedirektør

Godt Nytt år!

Vi er nå i en situasjon hvor over 1% av Stjørdals befolkning er eller har vært i karantene i jule- og nyttårshelga, og mange av våre ansatte er derfor naturlig nok berørt av dette.

Ja, vi er en presset kommune nå men jeg vil påstå at vi jobber best under press – ikke vær i tvil, vi har motiverte og offensive ledere og øvrige ansatte som jobber svært godt – vi gir ikke opp før vi har drevet viruset tilbake til et langt lavere nivå. Men da trenger vi din hjelp – covid19 på Stjørdal gjelder deg og meg og ikke «alle andre».

Den siste utviklingen har medført også omrokkeringer på våre mannskaper nå i helga, og jeg legger ikke skjul på at nå tåler vi ikke så mye mere smitte før vi kan få bemanningsproblemer ved våre bosenter og institusjoner. Jeg vil at alle stjørdalinger som lytter på nå merker seg dette; Vi må gjøre vårt, du må gjøre ditt - ikke bare for å forhindre alvorlig sykdom og død, men også for å sikre at vi har kapasitet til smittesporing og ansatte til å ta vare på de som trenger oss mest – en kommune er siste skanse for mange, og den skansen må vi greie å holde.

Vi har over 30 kommunale og private barnehager på Stjørdal med totalt 1300 barn, og vi har 13 barne- og ungdomsskoler med til sammen 3000 elever. På omsorgssiden har vi bosenter og institusjoner tilsvarende et hotell med nesten 240 senger med til en hver tid 100% belegg - det er mange mennesker som er avhengig av oss, det er et stort ansvar vi har.

Før jeg slipper til mine nøkkelpersoner, vil jeg benytte anledningen til å takke ansatte for en formidabel innsats så langt, og ikke minst fleksibilitet. Jeg vil også peke på at dialogen internt den siste tiden om nye tiltak, herunder direkte kommunikasjon i helga med og gode råd fra FHI sentralt, har vært svært nyttig.

Du skal nå få viktig og direkte informasjon fra ledere her som «har skoene på» i det daglige, så jeg anbefaler at du lytter videre. Først skal kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen gi oss en status på smittesituasjonen, så vil du få informasjon fra etat Oppvekst ved etatsjef Ann Kristin Geving som vil komme med info til foreldre og barn.  Så får du en situasjonsrapport direkte fra våre bosenter og institusjoner og det vil vår virksomhetsleder for Institusjon og demens Liv Heidi Valla ta seg av.

Versegod Leif Edvard.

Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege

Status

 • Rekordtall på 42 i går sjokkerte oss alle og vi hadde en ekstrem andel av landets antall positive tester.
 • Antallet tilsvarer som om Trondheim hadde 340.
 • Mange som var i karantene i mellomjula begynner å få komme ut, men en god del av dem er blitt smittet, og er nå hjemmeisolert.
 • Nye 200 stjørdalinger er i karantene bare på grunn av resultatene vi kikk inn i går.
 • Samtalene våre 11 smittesporere hadde i går kveld gir oss et klart bilde av at vår avlysning av fest og selskap fra 4. juledag har blitt respektert veldig godt! Tusen takk på vegne av de som behøver dette tiltaket mest av alle.
 • Smitte har nå også begynt å spille over til nabokommunene: en test positiv er meldt til hver av Meråker, Selbu og Tydal i går.
 • Antallet som vi fikk i går gjenspeiler smittesituasjon slik den var i perioden julaften til 3. juledag. Nå venter vi på fortsettelsen av testing av nærkontakter og nærkontaktene til de som har testet positivt.
 • Vi forventer at vi får mange nye smittede bekreftet også i dag og noen dager til, for effekten foverntes først være markant etter 10 dagers varighet.

Munnbind

 • Har vært fokusert av mange – et forholdsvis lite inngripende tiltak for mange.
 • Grunnlaget for tiltaket har vi vurdert flere ganger siden november, men risikoen for å få tilfeldig smitte på butikken har ikke vært beregnet høy nok til at det ville bety en forskjell.
 • Mer enn 10% av de 42 i går har ikke kunnet sannsynliggjøre noen smittekilde, og flere var uten symptomer – da vet vi ikke nøyaktig når eller hvor de ble smittet.
 • Munnbind er et tiltak som virker direkte på smittespredning nær smittetrykket er høyt. Vi står midt oppe i en felles utfordring om å holde avstand, og vi kan lett glemme oss. Så vi forklarer også dette som et bevisstgjørende tiltak.
 • Det skal gjelde alle innendørs arena der folk flest møtes. Butikker, kjøpesenter, flyplassen, busser, taxi.

Skoler og barnehager

 • De holdes i gult nivå av beredskap, men med noen forsterkede tiltak.
 • Gjelder alle skoler og barnehager, ikke bare de kommunale.
 • De er ikke definert som smittesoner nå, de har vært stengt den tiden smitteøkningen har gått kraftig opp.
 • Målet er nå å hindre at smitte går inn i barnas arena.
 • Kontroll og egensjekk før en møter opp vil gjelde barna og ansatte.
 • Vi forventer at det fører til en god del fravær, men det gjenspeiler den smittesituasjon som finnes i samfunnet vårt.

 

Ann Kristin Geving, etatsjef oppvekst

Smittevern ved barnehage- og skolestart januar 2021

Det vil være nødvendig å vurdere situasjonen fortløpende, men med utgangspunkt i dagens smittesituasjon, så er det grunnlag for å drifte barnehagene og skolene på gult smittevernnivå.

Dette er også i tråd med rådene fra folkehelseinstituttet. 

Vårt hovedmål er å ikke få smitte inn i våre barnehager og skoler!

På gult nivå i barnehagene og skolene vil de etter hvert så kjente reglene gjelde, og vi vil minne om hvor viktig det er å følge reglene med den smittesituasjonen vi har nå:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen.  Dette gjelder både barn, elever, foresatte, ansatte og andre – også små tegn til forkjølelse og halsvondt må tas på største alvor!
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte
 • Hele avdelinger i barnehagen regnes som en kohort og hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Det skal være faste ansatte per kohort i barnehagene
 • Ansatte i skolen kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Unngå trengsel og store samlinger i både barnehagene og skolene
 • Holde avstand mellom ulike kohorter

Med utgangspunkt i den smittesituasjonen vi har på Stjørdal akkurat nå, så sier vi også at:

 • Ansatte skal ikke oppholde seg i arbeidsrom med andre nærmere enn 2 meter.
 • Ingen ansatte går mellom enheter i løpet av en arbeidsdag. Dette gjelder i en periode på 14 dager fra og med 04.01.2021.
 • Er du nærkontakt av nærkontakt så vil vi at du holder deg hjemme. Dette gjelder barn, elever og ansatte.
 • Alle elever over 12 år skal bruke munnbind på skolebussen.

Vi vil gjøre det vi kan for å unngå å få smitte inn i våre barnehager og skoler og derfor vil vi minne om sjekklisten som vil benyttes før besøk fra foreldre i barnehagen og i skolen:

Foreldre/foresatte som må inn i barnehagen eller inn på skolen, blir stilt noen kontrollspørsmål som skal minimalisere risikoen for å få smitte inn. Følgende spørsmål til foreldre/foresatte kan redusere risiko så langt det er mulig:

 • Har du eller barnet ditt i dag infeksjonstegn som for eksempel halsvondt, forkjølelse, hoste, tungpust eller feber?
 • Har noen av dere i familien vært i kontakt med en som er påvist smittet av Covid-19 de siste 10 dager?
 • Er noen personer i familien i smittekarantene?
 • Har noen i familien vært i utlandet siste 10 dager?

Hvis 4 NEI her bør det være trygt å delta.

Hvis JA på ett av spørsmålene bør vedkommende voksen ikke komme inn.

Vi vil sende en SMS til alle foreldre/foresatte hver dag i en tid framover og minne om disse spørsmålene.

 

Liv Heidi Valla, virksomhetsleder omsorg

Status i etat omsorg er per dags dato

 • 4 ansatte har testet positivt
 • Vi har i tillegg 2 brukere i hjemmetjenesten som har testet positivt.
 • Det er nå totalt mellom 50 og 60 ansatte i karantene
 • Dette er en krevende situasjon for oss og hovedfokuset nå er å ivareta liv og helse.
 • Konsekvensene av denne situasjonen er at det kan bli endringer i tilbudet på tjenester til noen brukere, og fokuset er nå å yte forsvarlig helsehjelp.
 • For å sikre nok bemanning og kompetanse så har vi varslet om at det kan bli nødvendig å iverksette beredskapsturnuser på kort varsel, det gjelder alle enheter.
 • Studenter får ikke komme ut i praksis nå i denne perioden.
 • Vi har så langt unngått smitte blant beboere på institusjoner og bosenter. Dette har vi greid gjennom streng besøkskontroll og godt smittevern.
 • I mellomjula ble det blant annet beslutta at alle ansatte skulle bruke munnbind på jobb. Det har vært /og er fortsatt veldig viktig for oss å beskytte de eldste og mest sårbare.
 • Sånn som smittesituasjonen er nå, så har Etat omsorg valgt å gå i RØD beredskap fra den 28. desember til og med mandag den 18. januar.
 • Nødvendige vurderinger tas kontinuerlig og vi forøker å gjøre tiltakene så humane som mulig.

Hva betyr det at vi er i RØD beredskap?

 • JO -  I RØD beredskap så er bosenter og institusjoner stengt for besøk i en begrenset periode. I tillegg er det lagt strenge restriksjoner i forhold til at personell ikke kan jobbe på tvers av enheter og avdelinger.
 • Dette er strenge tiltak som virker inn på hverdagen til hver enkelt beboer og pårørende. Vi har imidlertid vurdert det som helt nødvendig for å hindre at smitte kommer inn.
 • Til dere som er pårørende så vil jeg si at ansatte strekker seg langt for å gi beboere innhold i hverdagen med trivselstiltak og ulike individuelle aktiviteter.  
 • Selv om disse tiltakene kan bidra til å unngå isolasjon og ensomhet  - så kan det de selvfølgelig ikke erstatte dere som familie og pårørende.
 • Vi har valgt å holde Fides, Nyenga dagsenter og  Bonitas åpen i denne perioden, da det er særlig sårbare grupper som benytter disse tilbuden. Stjørdal Aktivitessenteret holdes stengt.
   

Gledelig melding er at  vaksinering ved Halsen Sykeheim den 6. januar og Fosslia den 7. januar?