Pressemelding 09. november 2021 - Ingen nye tiltak nå

Pressemelding 09. november 2021 - Ingen nye tiltak nå

Stjørdal kommune følger smittetallene nøye, men situasjonen er under kontroll og det innføres ingen nye tiltak. 

Det ble klart etter at kommunens kriseledelse satt i møte tidligere i dag. Bakgrunnen for møtet var den generelle smitteøkningen i landet og regionen, og fornyede retningslinjer fra nasjonale myndigheter. Stjørdal har kun 24 nye smittede de siste to ukene.  

Det er fortsatt like viktig at folk tar sine forholdsregler 

Det er tydelig at pandemien på ingen måte er over, og det er derfor viktig at folk tar enkle forhåndsregler: 

  • Hold deg hjemme dersom du er syk 
  • Hold hendene rene 
  • Test deg dersom du har symptomer (feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk)  
  • Ta vaksine!   

Du finner åpningstidene for teststasjonen på Stjørdal på hjemmesidene våre.

Status for vaksineringen i Stjørdal 

  • 90,6% av alle over 18 år er fullvaksinerte og 93,9 prosent av alle over 18 år har fått 1. dose på Stjørdal. 
  • 25 - 39 år: 3 805 har tatt 1 dose, hvorav disse er 3 550 fullvaksinerte 
  • 16 - 17 år: 610 vaksinerte med 1. dose. De får 2. dose i desember  
  • 12 - 15 år: 1 113 vaksinerte med 1. dose. 
  • Vi er i gang med 3. dose for utvalgte grupper 

På landsbasis er 87 prosent av alle over 18 år fullvaksinerte og 91,4 prosent av alle over 18 år har fått 1. dose så vi har gode tall i Stjørdal.