Pressemelding 09. november 2021 - Lokal kompensasjonsordning

Pressemelding 09. november 2021 - Lokal kompensasjonsordning

Stjørdal kommune har fått tildelt 3,161 millioner kroner i statlige midler, som skal brukes i en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.  

Dette er fjerde runde med midler til den lokale kompensasjonsordningen. Bevilgningen er denne gangen rettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien med reiselivsnæring basert på turisme fra land utenfor EØS-området, og kommuner med de største flyplassene med utenlandsk trafikk. 

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å hjelpe lokale virksomheter. Tilskuddet skal brukes til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor Europa (EØS), og derfor fremdeles er rammet av pandemien. Det vil legges vekt på virksomheter som fortsatt opplever begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap».  

Søknad om tilskudd sendes elektronisk gjennom regionalforvaltning.no. Alle søkere må opprette en bruker på systemet for å få levert søknaden. Se Stjørdal kommunes hjemmeside for ytterligere informasjon.