Pressemelding - 14.11.20 - En ny positiv koronatest

Pressemelding - 14.11.20 - En ny positiv koronatest

Det er meldt en ny positiv koronatest i Stjørdal kommune i dag.

Vi er i gang med aktiv smittesporing nå, og ser foreløpig ikke hvilken smittekilde det kan komme fra.

Minst 30 personer i karantene

Kommuneoverlegen opplyser at minst 30 personer skal i karantene. De berørte vil få direkte beskjed i kveld og blir satt opp til testing på mandag etter nærmere avtale. Mer enn dette kan vi ikke gå ut med så tidlig i arbeidet, og ber om respekt for dette.

Situasjonsrapport

Omtrent alle tester fra Lånke skole er nå besvart, hittil er alle negative og det er svært gledelig. Tester fra Halsen U. fredag: Her er det fortsatt mange resultater vi venter på.

-Takk for at alle er lojale til 10-dagers dugnaden. Vi ser konturene av at den samlede innsatsen alle i alle aldre gjør nå, letter arbeidet og forebygger ukontrollert smitte, sier kommunedirektøren.

 

Hilsen
Tor Jakob Reitan                           Leif Edvard Muruvik Vonen
Kommunedirektør                          Kommuneoverlege