Pressemelding 15. november 2021

Pressemelding 15. november 2021

Vi må fortsatt bremse smittespredningen. Den økende smitten i Trondheim utgjør den største risikoen for spredning i nabokommunene for tiden. Hvordan kan vi bidra til å bremse utviklingen i Trondheim, og samtidig holde smitten nede hos oss? 

Viktig å fortsatt bremse smittespredningen 

Stjørdal har i helgen dessverre fått sitt første Covid 19-relatert dødsfall. På tross av omfattende testing i personens nærmiljø, er smittekilden ikke kjent. Vedkommende selv var svekket i helsen, og var vaksinert med tre doser. 

Vi vil påpeke at i Værnesregionen er smittetallene relativt lave, og pandemien har blitt mindre farlig for de fleste av oss. Men smitten er fortsatt til stede, og vi oppdager noen nye hver uke. Det gjelder særlig i gruppen barn og ungdom, men fullvaksinerte voksne nær disse blir også smittet. Sjansen for at de blir alvorlig syke er heldigvis liten, men et fåtall blir alvorlig syke og må på sykehus -både vaksinerte og uvaksinerte. Dersom svært mange av oss blir smittet, vil antallet som blir alvorlig syke også øke. Derfor må vi fortsatt bremse smittespredningen.  

Vår oppfordring til innbyggere i kommunen og besøkende fra Trondheim:  

  • Bruk munnbind på buss og tog til og fra Trondheim, og behold munnbind på under hele turen. 
  • Besøkende fra Trondheim anmodes om å følge råd og regler fra Trondheim når de er på besøk i Værnesregionen. 

Vi minner samtidig om HOLD-reglene: 

  • HOLD deg hjemme hvis du er syk  
  • HOLD hendene rene 
  • HOLD kontakt med dem du er glad i