Pressemelding - 16.11.20 - Nye tiltak fra 18. november og 20. november

Pressemelding - 16.11.20 - Nye tiltak fra 18. november og 20. november

Fra dagens pressekonferanse har vi følgende tiltak og anbefalinger.

Fra onsdag 18.november

  • åpner vi for trening i egen kommune for barne- og ungdomsidretten/kultur. Vi ber også om at foreldre avstår mest mulig fra kontakt seg imellom i tilknytning til disse treningene. Vi ber videre idrettslagene i forkant om å forsikre seg en ekstra gang om at smittevernrutinene kan overholdes.
  • åpner vi våre idrettshaller og svømmehallen og forsøker å begrense mingling blant voksne i og ved hallene.
  • settes skolene fra rødt til gult beredskapsnivå.

Fra fredag 20.november

  • åpner vi for besøk ved bosenter, institusjoner og heldøgns omsorgsboliger. Etat omsorg vil bruke uken for å gjennomgå rutinene for besøkskontroll som vil skjerpes.
  • åpner vi Kimen, herunder kulturskoleundervisning og ungdomsklubb og vi innskjerper også våre rutiner her.

Dette innebærer også at vi fortsatt er en kommune med fortsatt strenge tiltak

  • At du fortsatt lager lister over hvem du møter.
  • At vi fortsatt inntil videre anbefaler å holde stengt for organisert trening/ korps for voksne.
  • At du tar hjemmekontor så lenge jobben tillater det.
  • At du fortsatt husker å varsle folk du har vært i kontakt med om du blir kontaktet av smitteteam eller selv opplever symptomer.

 

Med hilsen
Tor Jakob Reitan
Tlf. 950 51 111
e-post: tor.jakob.reitan@stjordal.kommune.no