Pressemelding 2. april 2021

Pressemelding 2. april 2021

Vi har denne uken hatt 4 positive tester i Stjørdal, kun 1 av disse har bostedsadresse her. 

De andre er på besøk og arbeidsreise, alle er isolert og tatt hånd om. 

Vi anbefaler at personer som har reist med tog fra Trondheim til Stjørdal 31.03 klokken, 15:17 - 15:57 tester seg. Det er mulig å bestille test via hjemmesiden og på koronatelefon.

Når det gjelder personen som bor i Stjørdal, er det antydet at vedkommende kan ha blitt smittet på vei sørover, muligens Cirkle K Lundamo. Det er lite som taler for at vedkommende har blitt smittet i Stjørdal.