Pressemelding 20. desember 2020

Pressemelding 20. desember 2020

Klokken 22:15

To smittede nå søndag, smittesporing pågår

Kommuneoverlegen opplyser at det i løpet av søndag er meldt ytterligere to smittede på Stjørdal.

Den ene er påvist smittet etter ankomst utland og var allerede i karantene.

Det andre tilfellet krever mer smittesporing. Nærkontakter er ringt opp og satt i karantene. Flere nærkontakter er elever ved videregående skole i kommunen, og resultat på testing vil her bli avgjørende for eventuelt videre tiltak. En midlertidig karantene er satt inn overfor en gruppe elever og lærere både ved Ole Vig vgs og Aglo vgs. Disse er varslet direkte av skolen som samarbeider tett med kommuneoverlegen.

I tillegg involverer sporingen flere arbeidssteder og omfanget strekker seg til nabokommuner. Smittesporingsteamet jobber fortsatt med å kartlegge nærkontakter i samarbeid med aktuelle arbeidsgivere. Smittekilden er ennå ikke helt klarlagt.

Det er derfor innmeldt til sammen fem nye smittede på Stjørdal i helga, tre lørdag og altså to nye nå i dag.

Skriv ned dine nærkontakter – viser til tidligere oppfordring fra ordfører i Stjørdal

Det letter vårt arbeide med å spore opp smitten dersom vi alle følger tidligere råd fra Stjørdal kommune om å skrive ned navn og tidspunkt for møter over 15min. Da får du en god oversikt over dine nærkontakter, og det vil være et svært godt bidrag hvis sporingsteamet ber om å få tak i nærkontaktene dine. Viruset er fortsatt blant oss og vi må alle gjøre det vi kan for å unngå videre spredning.

Vi oppdaterer vår hjemmeside løpende.

 

Med vennlig hilsen 


Tor Jakob Reitan                                           Leif Edvard Muruvik Vonen
Kommunedirektør                                           Kommuneoverlege