Pressemelding 20. mars 2023

Pressemelding 20. mars 2023

Koronavaksine: Anbefaling om 5.dose til personer over 75 år og sykehjemsbeboere

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd, og anbefaler ny oppfriskingsdose til personer 75 år og eldre samt sykehjemsbeboere.

- De fleste i målgruppen som har tatt 4. dose, ble vaksinert i fjor sommer eller tidlig på høsten. Det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdom avtar noe over tid. FHI anbefaler derfor denne gruppen en oppfriskingsdose nå for å være bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden fram mot neste vintersesong, forteller kommuneoverlege Leif E. M. Vonen.

Disse anbefales en ny oppfriskingsdose (5.dose)

  • Ny oppfriskingsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått koronainfeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikosykdommer.
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.
  • Det bør ha gått minst 6 måneder siden forrige dose før ny oppfriskingsdose tas. Vi oppfordrer derfor alle som ønsker vaksine nå om å sjekke vaksinekortet sitt på helsenorge.no hvor dato for siste vaksine står.
  • Ved nylig gjennomgått koronainfeksjon anbefales det å vente i 3- 4 måneder før ny oppfriskingsdose.

Ved forkjølelsessymtomer anbefales det å ta en koronatest fordi positiv test vil ha betydning for videre vaksinering. Koronatester kan fås gratis ved Servicetorget på Rådhuset og på Stjørdal Helsehus.

Hvor får du vaksine?

Beboere på institusjon/bosenter vil få tilbud om oppfriskingsdose i løpet av kort tid på institusjonen de oppholder seg.

Apotekene i Stjørdal gjennomfører Covid-19- vaksineringen, og tilbyr oppfriskingsdose til hjemmeboende personer over 75 år. Vaksinen er fortsatt gratis. Oversikt over når det enkelte apotek tilbyr vaksine står på kommunens hjemmeside.

Har du spørsmål om vaksinering, kan du sende epost til: korona@stjordal.kommune.no eller kontakte din fastlege