Pressemelding 21. mai 2021

Pressemelding 21. mai 2021

Vaksinering i uke 21 og 22.

Vaksineringen går framover i Stjørdal og vi har per 21. mai vaksinert 5401 personer med 1.dose, av disse er 868 helsepersonell. 3306 har fått 2.dose. 

 • I uke 21 får vi 984 doser, 767 av disse går til 2. dose.
 • I uke 22 får vi 1284 doser, 614 av disse går til 2. dose.  

Estimat for doseleveranser

Det har kommet lovnad om estimat for doseleveranser til kommunene i ukene framover og det vil gjøre det enklere å forutse hvem som står i tur for vaksinering.

Vi har pr. i dag tilbudt alle i gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander) vaksinedose og har startet med innkalling av gruppe 6 (45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander)

Vi gjør oss ferdig med alle med underliggende sykdommer ned til 18 år før vi begynner å kalle inn de uten underliggende sykdommer. 

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon, Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer, Diabetes, Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året, Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere, Demens, Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) og Hjerneslag   

Vaksinering av helsepersonell

Helsepersonell som fikk Astra Zeneca-vaksinen i februar og mars har nå fått tilbud om Pfizervaksinen som 2. dose. 

Vi vaksinerer fortsatt kun med Pfizervaksinen.  

Vaksineintervall

Det har kommet nye retningslinjer med tanke på intervaller, men disse trer ikke i kraft før vi har kommet til gruppe 8 (55-64 år). Alle prioritetsgruppene med underliggende sykdommer skal opprettholde intervall på 6 uker, det er først når vi kommer til gruppene uten underliggende sykdom at intervallet forlenges til 12 uker mellom 1. og 2. dose. 

Omfordeling av vaksiner fra uke 23

Det har kommet avklaring fra myndighetene om at vaksinedosene vil bli omfordelt geografisk med tanke på kommuner som har opplevd smittetrykk over lang tid, og har måtte innrette seg etter strenge smitteverntiltak. Dette medfører at Stjørdal kommune vil oppleve en nedgang i doseleveranser i 7 uker fra og med uke 23, men tar igjen med å vaksinere denne mengden i slutten av juli.  Kommunen legger til rette for å klare å ta igjen disse vaksinedosene som blir satt på vent og har gode planer for å gjennomføre denne vaksineringen i juli. 

På grunn av omfordelingen er vi litt lenger sårbare for nye smitteutbrudd, samtidig får vi redusert risiko for få tilreisende med smitte fra områdene som har hatt mest trykk. 

Booking av vaksinetimer

Vi går over til et bookingsystem av vaksinetimene i sommerukene. Det vil komme informasjon når vi har kommet over til dette systemet. Det  gjøres for at vi blir fleksible og mer effektive i ferieavviklingen. 

Hva vil det si å være fullvaksinert?  

 • Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen. 
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen. 
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med. 
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede 
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. 

Til slutt: 

 • Har du symptomer på Covid-19 eller er nærkontakt med kjent smittetilfelle utsett vaksinetimen din.  
 • Ta kontakt med vaksinetelefonen ved alvorlig sykdom eller helseutfordringer, som gjør at du ikke kan møte på vaksinestasjonen. 
 • Ta kontakt med vaksinetelefonen om du tidligere har opplevd alvorlig allergi, anafylaktisk sjokk. 
 • Vaksineringen er gratis. 
 • Hvis du takker ja til vaksine, prioriter å ta den til oppsatt tid. Så sparer det arbeid og tid. 
 • Det er viktig å følge gjeldende smitteverntiltak selv om man er vaksinert og ta koronatest om man blir syk. 
 • Vaksineringen foregår på tidligere Hegra barneskole. 

Ring oss på vaksinetelefonen 477 81 754 - tast 2 hverdager kl. 09.00-11.00, så hjelper vi deg med å bestille time.