Pressemelding 23. januar 2021

Pressemelding 23. januar 2021

Tiltak for å stoppe mutert virus inn til regionen, utvidet testing på Værnes.

Det er nå kun strengt nødvendige reiser som skal foretas ut fra Osloområdet, og vi iverksetter ytterligere tiltak på Værnes.

Jeg har i samråd med mine folk omdisponert mannskaper i formiddag og nå utvides åpningstiden på vår teststasjon på flyplassen.

Vi vil at alle som kommer med fly fra Gardermoen og Sandefjord skal testes på Værnes, og vi er klare for å foreta testing nå senest kl 1200 i dag lørdag.

Informasjon gis til flypassasjerer før avstigning og i ankomsthallen, vi har samarbeidet med Avinor og flyselskapene om dette i dag.

Så mitt budskap til alle som skal reise med fly fra Oslo – du må teste deg på Værnes, du gjør ditt og vi gjør vårt for å hindre villsmitte.

Du som kommer med bil eller tog fra Osloområdet – vennligst sørg for å bestille time til testing og unngå nærkontakt til testresultat foreligger.

Som vertskommune for lufthavna har vi et særskilt ansvar for hele Midt Norge, og det ansvaret tar vi. Vi gjør dette for å forsøke å hindre et mutert virus fra å spre seg i regionen.

Det er tett dialog mellom oss nærliggende kommunedirektører og kommuneoverleger i spesielt Stjørdal, Malvik og Trondheim, en akse som trafikkeres av flere tusen hver dag, og vi følger situasjonen løpende.

Med hilsen 
Tor Jakob Reitan
kommunedirektør