Pressemelding 26. april 2021

Pressemelding 26. april 2021

Fordeling lokal kompensasjonsordning covid-19 Stjørdal kommune

Stjørdal kommune deler nå ut nesten 6 millioner kroner til næringslivet i kommunen. I utgangspunktet var det 2,2 millioner kroner som skulle fordeles, men en ekstra bevilgning fra KMD etter påske økte summen med nesten 3,8 millioner kroner. Forutsetningene for ordningen er at den skal kompensere lokale virksomheter som er rammet av strenge smittevernstiltak og kostnader og/eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning.

Kommunen har mottatt 48 søknader, med en samlet søknadssum på nesten 25 millioner kroner. Til å fordele disse midlene hadde kommunestyret satt ned et utvalg bestående av Renate Trøan Bjørshol (H), Torger Størseth (AP) og Nils Nordbotn (SP), og i tillegg Roar Størset (økonomisjef) og Jorulf Husbyn (næringssjef) fra administrasjonen.

Det har vært stor bredde og ulike utfordringer hos søkerne. For å få en mest mulig rettferdig fordeling i tråd med forutsetningen for ordningen har det blitt brukt en enkel sjablongberegning kombinert med skjønn. Det er også vektlagt om søkeren har mottatt støtte fra den generelle kompensasjonsordningen og i tillegg satt et maksimalt beløp på kroner 500.000 og minimumsbeløp på kroner 25.000.

Utbetaling vil skje i løpet av de neste dagene.

Fordelingen er som følger:

 • Helitrans AS                                   500 000
 • Quality Airport Hotell Værnes AS   500 000
 • BS Pub & Kultur AS                       300 000
 • Einberget AS                                  300 000
 • Hanofa-Egon Stj.                           300 000
 • Sæthers konditori                          250 000
 • Din helse Stjørdal AS                    214 080
 • Fitnesspoint Stjørdal                     180 000
 • Bankers et utested AS                  157 500
 • Ane Hamar Østmo                        150 000
 • Austkil Gård Ole. T Hofstad          150 000
 • Bowlinghallen.no AS                     150 000
 • Kjelbergnes                                   150 000
 • Myran Agenturer                            150 000
 • Ticket Feriereiser                           150 000
 • Geir Roar Lilleflor                           147 180
 • Lillelunden Gårdskjøkken              133 800
 • Astrosa Drift AS                             131 649
 • Beauty and Tan AS                        120 443
 • Hjelseng Gård AS                          117 070
 • Krysinska produksjoner                 108 713
 • 4You AS                                         105 000
 • Glad cafe og Bar AS                      105 000
 • Hos oss                                          103 218
 • Hell Treningsstudio AS                   100 000
 • Lånke Ungdomslag (Vårtun f.hus, Sagatun g.hus, Trudvang og Skatval samf.hus) 100 000
 • Selskapsshop.no AS                      100 000
 • Søndre kulturhjørne                         99 286
 • Opheim Selskapsmat                       85 000
 • TL Media AS                                     80 000
 • Industrien AS                                    72 778
 • Mintage                                            66 900
 • Stjørdal Maxitaxi AS                         64 855
 • Arnt Erik Steig                                  59 022
 • Espen Robertsen                             53 737
 • Værnes omsorg AS                          51 059
 • VELGA (Daba Cafe)                         55 199
 • Unni Steig                                         43 585
 • Stig Nilsen                                        42 097
 • Espen Hellem Solvang                     33 450
 • Jordbærpikene Stjørdal AS              30 700
 • Elvatun Grendehus                          25 000
 • Kjetil Eidem Skaufel Taxi                 25 000
 • Odd Georg Engberg                        25 000
 • Remyra Grende- og klubbhus         25 000
 • Salong Mini AS                                25 000
 • Skogtun SA                                      25 000
 • Tommy Aakervik                               25 000

 

Jorulf Husbyn                                            Torbjørn Berg Strømstad
næringssjef                                                rådgiver enhet næring