Pressemelding 26. august 2021

Pressemelding 26. august 2021

Økt smitte i nabokommuner – vi må være forberedt

Vi ser at spesielt Trondheim og Malvik har en utfordrende smittesituasjon nå, og jeg ser meg nødt til å be om at vi alle er ekstra årvåkne fremover.

Det er en reell trussel for at vi får betydelig økt smitte også hos oss, selv om vi har en tilfredsstillende situasjon akkurat i dag.

Vær nøye med avstander og test deg om du har symptomer. Terskelen for å teste seg skal være lav, og jeg må understreke at det gjelder for oss alle om vi er vaksinerte eller ikke. Det er en misforståelse noen har at vaksinerte ikke kan bli smittet eller spre smitte.

Vi har kapasitet til å ta i mot mange flere fremskyndelser av vaksinering, og anbefaler av hensyn til smittevernet sterkt at flere benytter seg av muligheten.

Mange av dere som har fått SMS om muligheten for fremskynding av time, benytter seg ikke av den. Vi vil ha flest mulig tidligst mulig vaksinert.

Vi holder høy beredskap nå

Vi har høy beredskap i alle ledd nå og skal sikre at du får testet deg på kort varsel. Vår testberedskap bygges opp og vurderes løpende, vi skal være klare for økt trykk dersom smitten kommer hit.

Vi legger også til rette for testing på skoler for å gjøre dette så praktisk og effektivt som mulig dersom det skulle bli aktuelt.

Hilsen 

Tor Jakob Reitan

Kommunedirektør