Pressemelding 26. februar 2021

Pressemelding 26. februar 2021

Endelig - Kompensasjonsordning til lokale virksomheter er straks på plass.

Det har vært og er en krevende tid for det lokale næringslivet i Stjørdal, med en stadig endring av lokale og nasjonale smitteverntiltak, all honnør til den jobben som gjøres.

Stortinget har bevilget 1 milliard kr. til en ny kommunal kompensasjonsordning, for å hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. I dag fikk Stjørdal kommune beskjed om at vi er tildelt 2,25 millioner kr. fra denne potten.

Målet med tilskuddet er at kommunene raskt skal kunne hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene. Samt andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Stjørdal kommune vil snarest mulig komme med informasjon om de praktiske forholdene rundt søknad og tildeling av midler.

Bente Næverdal 
leder etat teknisk drift 

Jorulf Husbyn
næringssjef