Pressemelding 28. juni 2021

Pressemelding 28. juni 2021

Det er nå åpnet for at kommunene kan velge å prioritere vaksiner til personer som jobber med barn i skole, barnehage og SFO - før skolestart. Stjørdal kommune velger derfor å starte et vaksinetilbud til personer i alderen 25-39 år, som har tett kontakt med barna i barnehage, SFO og grunnskolen. Vaksinetilbud gjennomføres i uke 27-33.

Vaksinene til denne gruppen vil bli satt etter at:

 • personer med risiko er vaksinert. 
 • helsepersonell med pasientkontakt er vaksinert.
   

Vi har valgt å prioritere de som jobber med de yngste barna først. 

 • De yngste barna har tettest fysisk kontakt med de voksne, der vil vaksinen gi mest dempende effekt på både smitterisiko og konsekvenser​.
 • De yngste barna har behov for å ha voksne hjemme ved evt. hjemmeundervisning/ karantene, der vil vaksine dempe konsekvenser ved smittetilfelle . 
 • Lærere i ungdomsskolen som er under 40 år velges fordi vi oppnår bra komplettering ved å vaksinere de det gjelder .
 • Renhold, vaktmester, PPT og andre hjelpetjenester defineres ikke innenfor dette.

Antall doser:


Regjeringen har åpnet for å bruke inntil 10% av vaksinedosene til denne gruppen.

Antall doser som tildeles kommunen er estimert, ikke bekreftet. 

 • 10% av dosene gjennom sommerukene utgjør rundt 600 doser i Stjørdal.   
 • Personer 40+ og personer 18-24 år får ut ifra estimerte vaksineleveringer tilbud om første dose innen uke 33 basert på alder​.
 • Vi starter nedenfra i barnas aldersklasser, noen allerede fra Uke 27 .

Takk ja til oppsatt tid:

Vi ber om at folk takker ja til tiden de får tildelt for vaksinering, både for 1. og 2. dose. Vi ber alle om å planlegge ferien rundt vaksinering, og forberede seg på en annerledes ferie i år også. 

Om mange skal bytte tidspunkt for vaksinering vil dette gi mye ekstra jobb for vaksineteamet. Husk også, blir du innkalt svar! Hvis du ikke svarer, enten du skal godta, utsette eller takke nei blir det også mye ekstra arbeid.

Personer som jobber eller bor i andre kommuner.

 

Ansatte som bor i andre kommuner:

Ansatte som bor i andre kommuner kan få tilbud om vaksine i bostedskommunen også, vi anbefaler at man takker ja til timen der man først får mulighet. Intervallet mellom første og andre vaksinedose blir på 12 uker. 

Personer som bor i Stjørdal, men jobber i andre kommuner:

Det er kommunen man jobber i som er ansvarlig for vaksinering av sine ansatte. Så kommune du jobber i vil tilby deg vaksine, om de prioriterer å vaksinere ansatte innen barnehage/skole.