Pressemelding 3. mai 2021

Pressemelding 3. mai 2021

Vaksineringen går framover i Stjørdal og vi har per 3. mai vaksinert 4771 personer med første dose, av disse er 846 helsepersonell. 1775 har fått andre dose.

I uke 19 blir vi ferdig med gruppe 4 (65+, og de med alvorlig underliggende sykdommer) og i uke 20 går vi videre til gruppe 5 (64-55 år).

Det har kommet positive tilbakemeldinger fra helsemyndighetene angående økning i doseleveranser i juni, juli og august. Men det er dessverre lite doselevering i uke 19. 

Vi vaksinerer kun med Pfizervaksinen

Aztra Zeneca-vaksineringen er fortsatt stanset i Norge, og det er bestemt at helsepersonell som har fått førstedosen, skal få Pfizervaksinen som 2.dose. Disse dosene vil bli satt med 12-ukers intervall fra 1.dose Aztra Zeneca. Altså i uke 20, 21 og 22 i Stjørdal. 

Nye retningslinjer for tid mellom vaksinedosene

Det har kommet nye retningslinjer for tid mellom vaksinedosene, men disse trer ikke i kraft før vi har kommet til gruppe 8. Alle prioritetsgruppene med underliggende sykdommer skal ta begge dosene innen 6 uker, det er først når vi kommer til gruppene uten underliggende sykdom at det forlenges til 12 uker mellom 1. og 2. dose. 

Vi kaller fortsatt inn via folkeregisterlista og har gått nedover i aldersgruppene etter FHI’s anbefalinger. Vi starter i uke 20 med innkalling av gruppe 5 og alle i gruppe 4 har fått tilbud om vaksinen. 

Vi vil at følgende personer skal ta kontakt med oss:

Vi har mottatt uttrekkslister fra fastlegene i Stjørdal kommune angående prioriteringsgruppe 5, pasienter i alderen 64-55 år.  For å sikre at alle får det tilbudet de skal ha så ønsker vi: 

 • at personer med underliggende sykdommer tilhørende risikogruppe 5 følger med om de blir innkalt de neste ukene 
 • at personer med fastlege i andre kommuner med disse sykdommene tar kontakt 

Ring oss på vaksinetelefonen 477 81 754, tast 2, hverdager kl. 09.00-11.00, så hjelper vi deg med å bestille time. 

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper 5: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag   

Til slutt: 

 • Har du symptomer på covid-19 eller er nærkontakt med kjent smittetilfelle, utsett vaksinetimen din.  
 • Vaksineringen foregår på tidligere Hegra barneskole. 
 • Ta kontakt med vaksinetelefonen ved alvorlig sykdom eller helseutfordringer, som gjør at du ikke kan møte på vaksinestasjonen. 
 • Ta kontakt med vaksinetelefonen om du tidligere har opplevd alvorlig allergi, anafylaktisk sjokk. 
 • Vaksineringen er gratis. 
 • Hvis du takker ja til vaksine, prioriter å ta den til oppsatt tid. Så sparer det arbeid og tid. 
 • Det er viktig å følge gjeldende smitteverntiltak selv om man er vaksinert og ta koronatest om man blir syk.