Pressemelding 30. januar

Pressemelding 30. januar

Viktig om tiltak og vaksiner

Covid-19 tiltak gjeldene fra 1. februar t.o.m. 17. februar

 • Skjenkestopp klokken 2200 opphører og vi minner om at det er de nasjonale bestemmelse med pålagt skjenkestopp klokken 2400 som nå vil gjelde
 • Vi innfører en forskrift om navneregistrering på spisesteder i den hensikt å styrke mulighetene for å spore smitte
 • Munnbindpåbudet videreføres
 • Vi ønsker fortsatt begrenset reising ut av egen kommune som medfører nærkontakt med andre
 • Skoler, barnehager og institusjoner/ bosenter fortsetter på gult nivå som i dag
 • Vi oppfordrer sterkt til at alle laster ned smittestopp-appen (helsenorge.no
 • Vi må unngå import av mutert virus og på denne bakgrunn fastholde at vi
  a) anmoder sterkt om at reiser til områder med mutert virus unngås,
  b) anmoder sterkt om ikke å motta unødvendig besøk fra disse områdene, og
  c) holde ekstra stor avstand til personer fra disse områdene om reise/mottak av besøk allikevel ikke kan unngås
 • Når det gjelder andre tema som for eksempel hjemmekontor, sosial kontakt, idrett og kultur, skal de nasjonale bestemmelsene gjelde. Oversikt over nasjonale tiltak (regjeringen.no)

Vi fortsetter testing av innkomne utland på Værnes noe vi har et ansvar for på vegne av hele regionen.

Vi avslutter testing innkomne fra Gardermoen og Sandefjord fra og med søndag 31. januar.

Litt mer utfyllende om idrett og kultur, kommunens idrettshaller og svømmehall

 • Idrettshaller åpnes for organisert aktivitet (treninger ol.) for barn og unge i gult nivå som betyr uten publikum og med tiltak som tidligere.
 • Husk munnbind i alle offentlige arealer, også under aktiviteten så lenge den ikke er til hinder - trenere må bruke munnbind når de står på sidelinja.
 • Det åpnes ikke for aktivitet (trening, kor, korps ol.) innendørs for voksne (over 20 år).
 • Svømmehall åpnes for offentlig bading med de tiltak bl a med max antall i anlegget og besøksregistrering.

Vaksinasjonsprosessen – vi får flere doser, vi øker tempoet!

Vi er i gang med gruppen +85. En positiv nyhet er at FHI har bestemt seg for å redusere lageret fordi Pzifer er sikrere på levering fremover. Derfor får vi ca 150 flere doser enn først antatt. Det betyr at vi kan øke tempoet på vaksineringen - allerede til uken og uken etter vil noen i gruppen 75 – 85 år få invitasjon til vaksinering også !

De som ikke responderer på SMS vil bli ringt opp, og vi har også en servicevennlig hjemmehjelptjeneste som vil bistå her.

Service overfor befolkningen – informasjon og transport
Vi må ta et felles ansvar for å kunne gjennomføre massvaksineringen på en god måte. Vi oppfordrer pårørende, venner og naboer om å hjelpe til med både informasjon og transport til og fra vaksineringen som foregår ved gamle Hegra barneskole.

Vi har et serviceteam bestående av folk du kan stole på fra Frivillighetssentralen og Teknisk etat, så vi skal også strekke oss langt for å bistå med transport for de som ikke har annen mulighet.