Pressemelding 31. desember 2020

Pressemelding 31. desember 2020

Pressemelding fra kommunene i Trondheimsregionen.

Begrensning i reiser mellom kommunene ut januar 2021

Trondheimsregionen er en felles arbeids- og boligmarkedsregion. Derfor ønsker vi å samarbeide tett i bekjempelsen av pandemien. 

Trondheimsregionen består av kommuner med ulike utgangspunkt, forutsetninger og smittesituasjon. Dette betyr at det både er- og fortsatt må påregnes ulike pandemitiltak i de ulike kommunene. 

Det kommunene har felles er imidlertid et klart ønske om å begrense koronasmitten. I denne sammenheng er reiseaktiviteten i den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen en utfordring. 

Med henvisning til den samlede smittesituasjonen i våre kommuner den senere tid adresserer vi denne nå også i fellesskap. Hensikten er å begrense kontakt med fare for smitte mellom innbyggerne i de ulike kommunene.

Fra nå av og ut januar kommer kommunene med en sterk anmodning om å unngå reiser på tvers av kommunegrenser.  Dette innbefatter en felles sterk anmodning om:

  • utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen bør hjemmekontor klart benyttes.
  • at befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel, sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt nødvendig.
  • at organisert kampaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.
  • i de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.
  • at de enkelte kommuners anbefalinger om å begrense antall nærkontakter skal følges
  • at bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges. (Sjekk kommunens hjemmesider om du er i tvil)

Kommunene har tillit til at innbyggere, arbeidsgivere, idretts- og kulturliv vil søke å tilnærme seg anmodningen i størst mulig grad og på klokest mulig vis. Skal vi lykkes med å slå ned den nå eskalerende smittesituasjonen i vår region, og slå ring om risikoutsatte grupper, er graden av etterlevelse i befolkningen av største viktighet.

Følgende kommuner står bak denne oppfordringen:

Orkland kommune, Oddbjørn Bang, tlf 95 85 00 06
Skaun kommune, Gunn Iversen Stokke, tlf 41 50 16 06
Melhus kommune, Jorid Jagtøyen, tlf 93 02 78 99
Midtre Gauldal kommune, Sivert Moen, tlf 97 98 26 60
Trondheim kommune, Rita Ottervik, tlf 95 26 30 11
Malvik kommune, Trond Hoseth, tlf 98 21 52 12
Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, tlf 93 03 21 54
Indre Fosen kommune, Bjørnar Buhaug, tlf 92 05 94 03