Pressemelding 9. januar 2022

Pressemelding 9. januar 2022

Fire ansatte ved Fosslia omsorgssenter har fått påvist covid-19 denne uken, men ingen av beboerne har testet positivt. Videre har en av beboerne ved Halsen sykeheim fått påvist smitte, og der er også ytterligere en ansatt smittet.

Fosslia omsorgssenter 

Avdelingene som har smitte ved Fosslia omsorgssenter er nå isolert fra de andre avdelingene, og ansatte følger smittevernstiltakene som er vedtatt i forbindelse med smitte. Av de fire smittede, er det bare to som har vært på jobb i tidsrommet hvor de har båret med seg smitte, sier sektorleder for helse og omsorg, Katarina Sederholm Hoff. 

Det er besøksforbud på de avdelingene som har smitte, og sektorlederen oppfordrer alle besøkende å ringe før de kommer fordi situasjonen endrer seg raskt. 

Halsen sykeheim innfører besøksforbud 

På mandag gikk det ut en pressemelding om at fire ansatte ved Halsen sykeheim hadde testet positivt på covid-19. Nå har ytterligere en ansatt ved sykeheimen fått påvist smitte, og i tillegg er en beboer smittet. Dette gjør at vi er nødt til å innføre besøksforbud på Halsen sykeheim noen dager, forteller Sederholm Hoff som sier de har et profesjonet apparat rundt seg og føler de har kontroll på situasjonen. 

Kontaktperson: Katarina Sederholm Hoff, Sektorleder helse og omsorg Tlf 957 53 304