Pressemelding fra vaksinasjonsteamet uke 26-2021

Pressemelding fra vaksinasjonsteamet uke 26-2021

I løpet av uke 26 er det nå satt 15791 doser totalt i Stjørdal. 

Av disse er det 9839 som har fått 1.dose og 5952 er fullvaksinerte med 2 doser.  

Lokal koronainformasjon 

 

Koronavaksinesjon uke 27 og 28 

Vi vaksinerer gruppe 9 (54-45 år) og holder på å kalle inn årgangen 1971-1972. 

  • I uke 27 får vi tildelt 708 doser, av disse går 508 til 1.dose og 200 til 2.dose.
  • I uke 28 får vi tildelt 864 doser, av disse går 271 doser til 1.dose og 593 doser til 2.dosen 

Ferie og vaksinering  

Vi ber om at folk takker ja til tiden de får tildelt for vaksinering, både for 1. og 2.dosen. De fleste av oss skal på ferie og vi regner med noe flytting av timer. Vi ber alle om å planlegge ferien med tanke på at man kan få tid til vaksinering i ferien. 

Om mange skal bytte tidspunkt for vaksinering vil dette gi mye ekstra jobb for vaksineteamet. Husk også, blir du innkalt svar! Hvis du ikke svarer, enten du skal godta, utsette eller takke nei blir det også mye ekstra arbeid.  

Det er mulig å velge ny time om man utsetter timen sin via Helsenorge.no, det ligger tilgjengelige timer som er enkle å booke ut over sommeren. Denne bookingen er kun tilgjengelig for de som allerede har blitt innkalt til 1.dose. 

Reserveliste for vaksinering 

Vi har fått spørsmål fra innbyggere som lurer på om de kan bli satt opp på reserveliste. Altså om de kan møte opp på kort varsel for å ta vaksinen hvis noen ikke møter. Vi har per nå ikke opprettet eller satt opp en sånn liste. Vi har ikke hatt problemer med at folk ikke møter, de gange folk av ulike årsaker har måttet avbestille har vi raskt kunnet få på plass andre personer fra samme gruppe. Sånn at alle vaksinene blir satt og til de som trenger det mest. 

Det vil kommer mer informasjon om muligheten for reserveliste i en pressemelding i uke 28, fram til da trenger folk ikke ta kontakt med kommunen. 

Nasjonal koronainformasjon 

Intervaller 

Det kom nye retningslinjer for intervaller mellom dose 1 og 2 denne uka. Grunnet forsinkelser i leveransene fra Pfizer har helsemyndighetene bestemt at personer uten underliggende sykdom/tilstand skal ha 12 ukers intervall mellom dosene. Dette gjøres for at vi skal få vaksinert flere med 1.dosen. Vi kan dermed se for oss at vi vil holde på med vaksineringen et godt stykke utover høsten. 

Hvem får unntak fra innreisekarantene? 

For å få unntak fra innreisekarantene må du kunne dokumentere i koronasertifikatet at du har: 

  • Status som fullvaksinert (en uke etter 2.dose) eller gjennomgått koronasykdom siste seks måneder(prøvedato).  

  • Hvis du har fått første vaksinedose for 3-14 uker siden, slipper du også karantenehotell og kan avslutte karantene etter negativ test tre døgn etter ankomst. Det samme gjelder for barn under 18 år. 

  • Fullvaksinerte (en uke etter 2.dose) og personer som har vært koronasyke de siste seks måneder trenger ikke å fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 tatt 24 timer før ankomst til Norge. 

Koronasertifikatet 

Koronasertifikatet er tilgjengelig for alle som kan logge seg inn på Helsenorge med for eksempel BankID. Det finnes også en fullmaktsløsning på Helsenorge som gjør det mulig for andre å skrive ut koronasertifikat, men ved å benytte denne løsningen vil den som får fullmakt også få tilgang til informasjon om for eksempel resepter til personen som gir fullmakt. 

For ikke-digitale brukere har det kommet på plass en tjeneste fra Helsenorge. Her kan man ringe å få tilsendt en papirversjon av sertifikatet pr post. Ha personnummer/d-nummer klart før du ringer.  

Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag. 

Fra Norge: 815 55 015 

Fra utlandet: +47 21 89 80 42  

Til slutt: 

• Har du symptomer på Covid-19 eller er nærkontakt med kjent smittetilfelle utsett vaksinetimen din.  

• Ta kontakt med vaksinetelefonen ved alvorlig sykdom eller helseutfordringer, som gjør at du ikke kan møte på vaksinestasjonen. 

• Ta kontakt med vaksinetelefonen om du tidligere har opplevd alvorlig allergi, anafylaktisk sjokk. 

• Vaksineringen er gratis. 

• Hvis du takker ja til vaksine, prioriter å ta den til oppsatt tid. Så sparer det arbeid og tid. 

• Det er viktig å følge gjeldende smitteverntiltak selv om man er vaksinert og ta koronatest om man blir syk. 

• Vaksineringen foregår i Hegrahallen, Skjelstadmarkvegen 43 

Ring oss på vaksinetelefonen 477 81 754, hverdager kl. 09.00-11.00