Pressemelding fra vaksinasjonsteamet uke 32 i 2021

Pressemelding fra vaksinasjonsteamet uke 32 i 2021

Vi prioriterer ansatte i Videregående skole for dose 2. Personer i gruppen 60-64 år kan booke om tidspunkt for dose 2 for å få kortere intervall.

Alle som er folkeregistrert i Stjørdal skal ha fått tilbud om første dose. 

Vi fortsetter med å sette 1.doser for de som har utsatt timen sin i løpet av sommeren. Ta kontakt om du ikke har blitt innkalt til vaksinetime, alle folkeregistrerte over 18 år i Stjørdal skal ha fått tilbud om time! Vi har per nå ikke drop in for vaksineringen, vi setter alle dosene vi får etter de prioriteringene som gjelder.   

Vi prioriterer ansatte i Videregående skole 

Ansatte i Videregående skole blir prioritert for 2.dose i løpet av uke 32 og 33. Det er fra før alt forfordelt doser til ansatte i grunnskolen og omsorgstjenesten. 

Gruppen 60-64, kan nå booke om vaksinetimen sin på Helsenorge.no 

Vi åpner for booking av timer til andredose for aldersgruppen 60-64 år i uke 33. De fleste av disse har allerede time til 2.dose i uke 36 og har nå mulighet til å booke om til kortere intervall.  

Man kan finne ledige timer med å gå inn via: 

Helsenorge.no –> Timeavtaler -> Bestill time –> Vaksinering 

Her ligger det ledige timer fram til og med 17. august til og med 20. august. 

Du kan også kontakte vaksinetelefonen mellom klokken 09.00-11.00 for å få hjelp til å booke om timen om du er i aldersgruppen 60-64 år. Vi ber også alle om å følge på hjemmesiden for å holde seg oppdatert på når de kan booke om.