Pressemelding: status 31. august 2021

Pressemelding: status 31. august 2021

Vi er nå over i en ny fase av pandemihåndteringen. Endelig er risiko for alvorlig sykdom og død i befolkningen blitt mye mindre på grunn av vaksineringen av sårbare aldersgrupper. Sykdommen er også mindre alvorlige for unge og friske personer.

Det vil si at selv om smitten øker er det ikke samme risiko som tidligere i pandemien. De strenge tiltakene med bevegelsesbegrensninger er derfor ikke lenger like nødvendig. Vi har fått økende smitte i kommunen, noe som var forventet når gjenåpningen ble bestemt, og fordi vi ser mye smitte i Trondheim.

Prioriterer testing

Vi prioriterer testing fremfor sporing og karantene for å kunne holde skoler og barnehager åpne. Det er så viktig at barn og unge får komme på skolen og i barnehage at vi bruker ressurser på å teste dem, istedenfor å holde dem hjemme i karantene. Vi ber alle ha lav terskel for å teste seg.

I dag har vi jobbet på spreng med testing. Testteam har vært ute på flere skoler og mange har blitt kalt inn på testasjonen. I morgen fortsetter testingen i tett samarbeid med skolene og barnehagene. Følg med på informasjon fra skolene og barnehagene som kommer via Vigilo.

Vi oppfordrer til å samtykke til testing via Vigilo.

Vi oppfordrer alle foresatte i grunnskolen til å samtykke til at barna deres kan testes. På denne måten kan vi håndtere situasjonen raskt og gjennomføre testing hvis vi får smitte på skolen. Alle foresatte vil få informasjon om dette gjennom skolene, og samtykke gis via Vigilo.

Enkelte har svært mange nærkontakter som må testes. Dette kan medføre at vi ikke rekker å teste alle samme dag. Hvis vi må utsette tester til neste dag, må barna holdes hjemme til de har blitt testet.

Prioriteringen framover er:

  1. Vaksinering – vi følger vaksineplanen og setter alle doser etter hvert som vi får de
  2. Testing – ekstra testing på skoler og barnehager for å unngå karantene
  3. Smittesporing - nærkontakter varsles, og karantenesetting følger nasjonale regler 

Karantene og nærkontakter. 

  • Karantene er ikke lenger et viktig samfunnstiltak, men vil fortsatt bli aktuelt for noen.
  • Fullvaksinerte nærkontakter trenger bare teste seg hvis de har symptomer.
  • Voksne nærkontakter som bare har fått en dose (eller det er mindre enn 1 uke siden andre dose), skal booke seg til PCR-test innen ca. 3-5 dager.