Pressemelding uke 36 i 2021 - Vaksinasjonsteamet på flyttefot

Pressemelding uke 36 i 2021 - Vaksinasjonsteamet på flyttefot

Det er så langt satt 17 721 første doser i Stjørdalen og 14 669 er ferdigvaksinerte. 

I uke 36 vaksinerer vi fortsatt personer over 18 år som har framskyndet 2.dosen sin, og setter 1.doser på dem som har utsatt timen sin tidligere.

Det må gå 4 uker fra 1.dose før man kan framskynde timen for 2.dosen, vi anbefaler alle å gjøre dette nå så snart som mulig slik at vi flere fullvaksinerte i kommunen.  

Vi ber alle om å ha tålmodighet og forståelse hvis dere ringer inn til vaksinetelefonen. Det er mye som skjer og travle dager, derfor kan det dessverre ta litt tid før dere kommer gjennom. Vi anbefaler å sjekke hjemmesiden stjordal.kommune.no først, da det ligger mye informasjon der. 

Helsehuset 

Fra og med uke 37 vil Vaksinasjonsteamet holde til i Helsehuset. Vi flytter altså ut fra Hegrahallen og til Helsehuset. Der vil det hovedsakelig være vaksinering torsdager og fredager.  

Det vil være synlig hvor vi holder til og de som er berørt av flyttingen vil motta sms om nytt oppmøtested. Hvis du kommer med bil anbefaler vi at du parkerer ved Kimen om mulig.  

Vaksinering av ungdom fra 12-17 år. 

Vi starter vaksineringen av ungdommer i videregående skole og ungdomsskole i uke 37. Vi vaksinerer ungdommene på skolene de går på og følger vanlig praksis som annen skolevaksinering. Vi vaksinerer barna i 7.trinn som har fylt 12 år i uke 38. 

Ungdommene vil motta informasjon/samtykkeskjema som sendes med hjem til foresatte samt at foresatte vil motta melding via Vigilo. Det er Pfizervaksinen som blir benyttet, det er en mRNA-vaksine som er godkjent ned til 12 år. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. 

For ungdom 12-15 år (årskullene 2006 – 2009) anbefales én dose. Eldre ungdom anbefales to doser med 8-12 ukers intervall.  To doser anbefales også til barn med alvorlig grunnsykdom og eventuelt til enkelte barn med annen tilleggsrisiko etter vurdering av lege. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose.