Pressemelding uke 46 i 2021 fra vaksinasjonsteamet

Pressemelding uke 46 i 2021 fra vaksinasjonsteamet

Det er veldig god oppslutning blant eldre og pågangen for å få oppfriskningsdosen er formidabel! Noe vi er utrolig glade for. 

Alle over 75 år har fått tilbudet om vaksinetime, så om du er i aldersgruppen og ikke hørt noe fra oss, ta kontakt på vaksinetelefonen 477 81 754. Den har åpent alle hverdager 09.00-11.00 og 13.00-14.30. 

Alle får innkalling til vaksinetime, men ikke alle mottar innkalling på grunn av manglende opplysninger i journalsystemet. Vi ber pårørende om å hjelpe til med å bestille time eller bekrefte tildelt time til personer som har behov for det. 

Vi holder til i det nye Helsehuset med inngang fra Yrkesvegen. Vi oppfordrer til å holde seg hjemme hvis man er syk eller har symptomer for å minske risiko for smitte. 

Oppfriskingsdose til personer over 65 år. 

Intervallet for personer over 65 år har blitt redusert til 5 måneder fra 2.dosen til 3.dosen.  

Vi fortsetter å kalle inn alle over 65 år fram mot Jul, det har kommet sterk oppfordring fra FHI om å få fortgang i vaksineringen på grunn av smittesituasjonen i landet.  

Om man har vært fullvaksinert og hatt covid-19 trenger man ikke den 3.dosen. Da regnes sykdommen som en vaksinedose og gir like mye beskyttelse. 

Det må gå 1 uke mellom influensavaksinen og covid-vaksinen. 

Oppfriskningsdose til helsepersonell. 

Vi starter med å tilby helsepersonell en oppfriskningsdose nå før Jul. Her har FHI kommet med en egen veileder som sier hvem som skal prioriteres først. Helsepersonell det gjelder får beskjed fra sin leder. 

Tilbud om dose 3. for personer under 65 blir tidligst i januar 

Alle over 18 år skal få tilbud om en 3.vaksinedose. Denne kan tidligst gis 6 måneder etter 2.doser for personer mellom 18-64 år. Vi legger en plan for denne vaksineringen etter anbefalinger som vil komme fra FHI. Denne vaksineringen vil ikke starte før i januar og alle vil få god informasjon om hvordan det vil bli organisert.