Pressemelding uke 51 i 2021 fra vaksinasjonsteamet

Pressemelding uke 51 i 2021 fra vaksinasjonsteamet

Vaksineteamet kan melde om god oppslutning på oppfriskningsdosen, 98% for de over 75 år og 91% for de over 65 år så langt, og det blir høy aktivitet også gjennom julehøytiden.

Alle over 58 år med intervall innenfor anbefalingene har fått tilbud om oppfriskningsdosen. Personer med alvorlig sykdom som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, har også fått tilbudet om vaksinetime. Er du i denne kategorien, men har ikke fått tilbudet: ta kontakt med vaksinetelefonen 47 78 17 54 eller bestill time via helsenorge.no

Vi vaksinerer alle dager i mellomjula og er tilgjengelige på vaksinetelefonen.

Videre plan for oppfriskningsdosen i Stjørdal

Massevaksinering helgen 15.-16. januar 2022

I arbeidet med å oppnå målet om å tilby oppfriskningsdosen til alle over 45 år, organiserer vi massevaksinering i Stjørdalshallen helgen 15. og 16.januar. Da har de fleste i denne aldersgruppen oppnådd intervallet på 20 uker og kan få sin dose. Det vil komme mer informasjon etter jul om hvordan vi rigger oss til.

Det kommer stadig nye retningslinjer fra helsemyndighetene. Vi følger nøye med på dette, og organiserer selvfølgelig vaksineringen opp mot de kravene som blir satt til oss. Det neste målet er å få vaksinert alle over 18 år før utgangen av februar. Vi er derfor i gang med å planlegge dette arbeidet.

Vaksinering flytter til Wergelandsvegen 27, uke 1

I uke 1 flytter vaksineteamet til Wergelandsvegen 27, ikke langt fra Felleskjøpet. Her vil vi holde til i 2.etg. Vi har ledige timer i starten av januar så her er det bare å booke seg time via helsenorge.no eller vaksinetelefonen 47 78 17 54 (betjenes alle hverdager 09.00-11.00 og 13.00-14.30).