Besøk til eldre etterlatte

Besøk til eldre etterlatte

Stjørdal kommune tilbyr besøk til de som er over 75 år og har mistet sin partner/ektefelle.

Vi ønsker å tilby en samtale til eldre som har mistet sin ektefelle eller partner. Det å miste sin ektefelle/partner innebærer ofte store omveltninger i livet.

Etter et dødsfall er den første tiden ofte kaotisk, og det er mye som skal ordnes opp i. Når det har gått en måned eller to, er det individuelt hvordan en mestrer den nye hverdagen.

Forebyggende tilbud

Vi ser behovet for et forebyggende tilbud til de som har mistet sin ektefelle eller partner. Dette er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Stortingsmeldingen “Leve hele livet”, hvor det står at forebyggende hjemmebesøk også bør prioriteres til eldre som har mistet ektefelle.

Utfordringer i hverdagen

Tap av partner kan by på utfordringer i hverdagen. Tidligere rutiner blir endret. Mange opplever at de får flere praktiske gjøremål i hjemmet. Økonomi må ivaretas. Noen kvier seg for å delta på sosiale sammenkomster eller slutter helt å delta sosialt. Vi erfarer at mange har bistått sin ektefelle med omsorgsoppgaver i forkant av dødsfallet. For mange kan det være vanskelig å finne meningsfulle aktiviteter å fylle hverdagen med.

Sorg

Sorg kan være tappende og langvarig, den kan komme og gå. Noen tenker nok det er naturlig del av livet å miste sin kjære når de blir eldre. Noen har forventninger til at eldre mennesker ikke opplever like stor grad av sorg og tap, nettopp på grunn av høy alder. Dette vet vi av erfaringer og studier ikke er riktig. For noen kan sorgen virke altoppslukende, noe som igjen kan medføre at en får psykiske utfordringer. Forskning bekrefter økt risiko for funksjonsfall hos etterlatte i flere år etter tapet av partner.

Gode erfaringer fra Danmark

I Danmark har de tilbudt en samtale til eldre som har mistet sin partner i flere år, med gode erfaringer. Flere kommuner i Norge har planer om å starte opp med dette.

Tilbud om samtale

Vi ønsker å tilby en samtale med deg som har mistet din partner og føler behov for veiledning for å komme videre. Fokuset i samtalen er dine behov hva som er viktig for deg.

Vi som skal gjennomføre disse besøkene til etterlatte er de samme som drar ut på forebyggende hjemmebesøk til kommunens 80-åringer. Vi er helsepersonell og har taushetsplikt. Vi har kunnskap om aldring, helse og mestring av hverdagen. Vi har oversikt over ulike aktiviteter, kommunale og frivillige tjenester og tilbud.

Litt om forebyggende hjemmebesøk til 80-åringer

Stjørdal kommune startet med å tilby kommunens 80-åringer et forebyggende hjemmebesøk i 2019 og er nå godt i gang med å tilby det til innbyggere som er født i 1941. Det er de som ikke har omfattende helsetjenester som får dette tilbudet.

Les mer om forebyggende hjemmebesøk til eldre.

Hvem får tilbud om besøk til eldre etterlatte?

Besøk til eldre etterlatte gjelder alle over 75 år som har mistet sin partner/ektefelle. Tilbudet er gratis.

  • Det er individuelt når man opplever behov for en slik samtale.
  • Det er du som må kontakte oss når du er klar for det.
  • Kontakt oss for å høre mer om hva vi kan bistå med eller for å gjøre en avtale.
  • Vi kan komme hjem til deg eller ta imot deg i kommunens lokaler.

Ta kontakt med oss via servicetorget på telefon 74 83 35 00 eller direkte på telefon 488 68 637.

Kontakt

Eirin Dahl
Spesialsykepleier
E-post
Telefon 488 68 637
Rannveig Hegseth
Ergoterapeut
E-post
Telefon 992 43 144