Individuell plan og koordinator

Individuell plan og koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og få en koordinator.

Hva er en individuell plan?

Individuell plan (IP) er et dokument som hjelper deg som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen. Planen gir oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det er ditt mål som er utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt i å lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta. 

En individuell plan skal sikre:

  • at tjenestene du mottar blir samordnet og individuelt tilpasset
  • at alle tjenesteytere samarbeider med deg og/eller dine pårørende, og med hverandre

Hva er en koordinator?

En koordinator er en person som hjelper med å samordne dine tjenester. Koordinatoren hjelper også å lage en individuell plan. Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp.

Hvem har rett til individuell plan og koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og få en koordinator. En individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Du har rett til å få en koordinator selv om du ikke ønsker å lage en individuell plan.

Søk om individuell plan og koordinator

Du søker via felles skjema for helse- og omsorgstjenester:

Søk om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret tar imot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.

Kontakt Forvaltningskontoret