Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft, og dine pårørende. ​Du kan ta direkte kontakt. Det kreves ingen henvisning og det er gratis.

Vi gir råd, veiledning og oppfølging knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og livet etter kreft. Vi tilbyr hjemmebesøk etter avtale.

Vi gir deg informasjon om relevante tilbud og tjenester for voksne, ungdom og barn, og kan formidle kontakt etter behov.

Vi samarbeider med fastlege, sykehus, hjemmetjenesten, helsesøster, NAV, skole, barnehage, pasientforeninger og andre.

Kontakt

Kreftkoordinator
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 957 21 018

Kontaktpersoner:

Berit Wang

Rigmor Wostryck

Adresse

Kjøpmannsgata 13, 7500 Stjørdal