Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft, og dine pårørende. ​

Du kan ta direkte kontakt oss. Det kreves ingen henvisning og tilbudet er gratis.

Vi gir råd, veiledning og oppfølging knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og livet etter kreft. Vi tilbyr hjemmebesøk etter avtale.

Vi gir deg informasjon om relevante tilbud og tjenester for voksne, ungdom og barn, og kan formidle kontakt etter behov.

Vi samarbeider med fastlege, sykehus, hjemmetjenesten, helsesøster, NAV, skole, barnehage, pasientforeninger og andre.

Kontakt

Kreftkoordinator
E-post
Mobil 957 21 018

Adresse

Kjøpmannsgata 13, 7500 Stjørdal