Korttids- og rehabiliteringsavdeling

Korttids- og rehabiliteringsavdeling

Vi har to ulike typer av opphold i helsehuset: korttid-, og rehabiliteringsopphold.

Slik søker du

Du søker om plass i Stjørdal helsehus ved å fylle ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er forvaltningskontoret i Værnesregionen som tar i mot søknaden.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om tjenestene:

Korttidsopphold

Rehabiliteringsopphold

Kontakt

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen
Telefon 74 83 23 70
Venche Skjervold
Leder
E-post
Telefon 92 40 03 60

Adresse

Stjørdal helsehus
Yrkesvegen 2
7500 Stjørdal

E-post: helsehuset@stjordal.kommune.no

Følg oss på Facebook