Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner

Frivillighetsregisteret

I Frivillighetsregisteret finner du en oversikt over alle frivillige organisasjoner som er registrert. 
Gå til Frivillighetsregisteret

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret, må dere først være registrert i Enhetsregisteret. Her kan du registrere i begge registrene samtidig (brreg.no).

Stjørdal Idrettsråd

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Stjørdal. Vi har som oppgave å samle ønsker og behov fra alle idrettslagene i kommunen og presentere dette for kommunens administrasjon og politikere slik at idretten får de beste mulige vilkår for utvikling. 

Du kan kontakt idrettsrådet på:

Stjørdal musikkråd

Stjørdal musikkråd er en organisasjon som jobber for det frivillige musikkliv i Stjørdal. Våre medlemslag er kommunens kor og korps. Vi jobber for å fremme samarbeid mellom lagene, og er bindeleddet mellom våre medlemslag og Stjørdal kommune. 

Du kan kontakte musikkrådet på:

Kontakt

Joachim Balstad Engan
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 92 23 35 13
Margit Elverum
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 90 08 60 55
Mobil 90 08 60 55