BUA Stjørdal

BUA Stjørdal

BUA står for Barn-Unge-Aktivitet og er en ideell organisasjon som jobber for å gjøre det enklere for spesielt barn og unge å låne utstyr til fysisk aktivitet, som sport, lek og friluftsliv. 

BUA-ordningen fungerer som et «utstyrsbibliotek» hvor både store og små kan låne utstyr helt gratis i én uke. BUA er først og fremst beregnet på barn og unge, men alle som har bostedsadresse i Norge og norsk mobilnummer, kan låne utstyr.

Utstyret kan som hovedregel lånes for én uke av gangen, men hvis du skal reise bort og har behov for å låne utstyret litt lenger, kan du spørre i den lokale BUA-avdelingen om det er greit.

Du finner mer informasjon om BUA-ordningen på bua.no

På BUA Stjørdal sin nettside kan du se alt utstyr som finnes i denne BUA og åpningstider