Leiepriser idrettshaller

Leiepriser idrettshaller

Stjørdalhallen, Fosslia fjellhall, Skatvalshallen og Hegra idrettshall

Alle timer skal bestilles. Det gjelder aktivitet i idrettshall, tilhørende møterom, trimrom mm., og det skal betales leie etter gjeldende satser. Du kan booke idrettshall på nett (søk opp Stjørdal kommune og finn lokalene) eller via epost.

Booking på nett

Booking på epost

  • I tidsrommet kl. 16-19 hverdager har brukergrupper/lag/foreninger under 19 år 50% rabatt på timer i idrettshall (på hallflate)
  • Leiepris for lag og foreninger med tilhørighet/base utenfor Stjørdal kommune er +50% (1,5 ganger ordinær leiepris). Disse må bookes via epost.
  • For Idrettsanlegg og grøntområder, samt Svømmehall, se egen prisliste.

Prisene gjelder for Stjørdalshallen, Fosslia fjellhall, Skatvalshallen og Hegra idrettshall der annet ikke er spesifisert. Alle prisene er oppgitt pr time.

Idrettshaller - betalingssatser
Beskrivelse kl. 08.00 - 22.00 HVERDAGER kl. 08.00 - 22.00 HELG
1 håndballflate m/ 1 garderobe kr. 212 kr. 320
2/3 dels hall m/garderobe (gjelder ikke Stjørdalshallen) kr. 142 kr. 215
1/3 dels hall m/garderobe (gjelder ikke Stjørdalshallen) kr. 46 kr. 107
Trimrom m/garderobe (Stjørdalshallen) kr. 318 kr. 318
Trimrom m/garderobe (Skatvalshallen og Fjellhallen) kr. 107 kr. 107
Garderobe m/dusj kr. 66 kr. 99
Kiosk/kafeteria kr. 78 kr. 117
Små møterom/kontor kr. 78 kr. 117
Store møterom inkl. projektor kr. 156 kr. 235

 

  • Utleie ut over ordinær åpningstid: høyeste utleietakst + 100 % tillegg.
  • Utleie til andre formål eller øvrige brukere: Pris og leieforhold avtales med driftsansvarlig.
  • Ved utleie til inntektsgivende formål til idrettslige arrangement beregnes 15 % av billettinntektene, eller minimum høyeste.
  • Ved utleie til lag og foreninger utenfor Stjørdal kommune gjelder samme regler, men de får laveste prioritet.
  • Prisene legges hver høst frem til politisk behandling.

 

Regler for avbestilling:

Avbestilling kan skje senest 14 dager før leie, uten at det kreves betaling. Idrettshallene holdes stengt i skoleferier og offentlige høytidsdager. 

 

Klatrehall og squashhall

Alle timer skal bookes og det skal betales leie etter gjeldende satser. Du kan bestille klatrehall og squashhall på nett (søk opp Stjørdal kommune og finn lokalene) eller via epost. Timer i squashhallen kan bookes og betales på nett, forutsatt annen aktivitet/utleie i hallen. Merk at på ubookede timer er ikke hallen åpen og lys og ventilasjon ikke påslått. Dette skjer automatisk ved booking og betaling av timer.

Booking på nett

Booking på epost

Priser klatrehallen i Stjørdalshallen

Priser klatrehallen
Beskrivelse kl 16.00 - 22.00 HVERDAGER kl 08.00 - 22.00 HELG
Enkelttime buldrerom, under 18 år, pr gang kr. 40 kr. 40
Enkelttime buldrerom, over 18 år, pr gang kr. 70 kr. 70
Enkelttime klatrehallen, under 18 år, pr gang kr. 51 kr. 51
Enkelttime klatrehallen, over 18 år, pr gang kr. 80 kr. 80
Klippekort (15 klipp) klatrehall, under 18 år kr. 490
Klippekort (15 klipp) klatrehall, over 18 år kr. 762
Helårskort klatrehall, under 18 år kr. 1 413
Helårskort klatrehall, over 18 år kr. 2 175
Helårskort klatrehall, under 18 år, MEDLEM SKK kr. 1 196
Helårskort klatrehall, over 18 år, MEDLEM SKK kr. 1 740

 

Squashhallen i Hegra idrettshall

Priser squashhallen
Beskrivelse Tilhørighet Stjørdal kommune Tilhørighet utenfor Stjørdal kommune
En hall m/garderobe, kl. 08.00 - 16 (hverdager) og 08.00 - 12.00 (helg), pr halvtime kr. 78 kr. 117
En hall m/garderobe, kl. 16.00 - 22.00 (hverdager) og 12.00 - 22.00 (helg), pr halvtime kr. 117 kr. 117
Halvårskort, squashhallen kr. 3 000
Helårskort, squashhallen kr. 5 500