Skatvalshallen er stengt

  • Skatvalshallen ble stengt torsdag 13. januar på grunn av store vannskader under gulvet.
  • Det er satt i gang strakstiltak for å begrense skadene, men det er for tidlig å si noe om hvor lenge hallen vil være stengt fremover.

Oppdatert: 14. januar 2022 kl. 10:50

Idrettshaller

Idrettshaller

Covid-19 tiltak grunnet restriksjoner og covid-forskrift:  Det er noe begrenset tilbud i idrettshallene. 

  • Alle hallen har låst dør. Innslipp til tildelt garderobe 10 min før booket tid.
  • Squash hall (i Hegra idrettshall) er stengt.
  • Redusert tilbud i klatrehall i Stjørdalshallen. Åpent kun for organisert aktivitet for barn og unge).
  • Kun store møterom  er tilgengelig (med antallsbegrensning).
  • Voksne (over 20 år) får ikke leie innendørs treningnsareal.

Det forutsettes at alle leietakere følger gjeldende retningslinjer og forskrifter som arrangør av aktivitet.

Vi har fire kommunale idrettshaller i Stjørdal:

Informasjon om hallene, booking og åpningstider

I BookUp kan du se i "tilgjengelighetskalender" for aktuelle leieobjekt når leieobjektet er ledig for booking/leie. Ved å se i "aktivitetskalender" kan man se hvilken type utleie/aktivitet leieobjektet har.

Priser for leie av idrettshaller og idrettsanlegg

Informasjon om alle idrettsanlegg i kommunen (også idrettshaller og ulike anlegg tilhørende ulike lag)