Idrettshallene sommeren 2024

Alle idrettshallene er stengt fra og med 21. juni og åpner igjen 15. august.

Idrettshaller

Idrettshaller

Vi har fire kommunale idrettshaller i Stjørdal.

I bookup.no finner du informasjon om hallene og booking:

Her finner du oversikt over alle kommunale idrettsanlegg (bookup.no)

Tilgjengelighet

Gå til fanen "Se tilgjengelighet/Tilgjengelighetskalenderen" i bookup.no for å se når leieobjektet er ledig.

På fanen "Aktivitetskalender" ser du hvilken type utleie/aktivitet leieobjektet har.

Priser

Se priser for leie av idrettshaller

Andre anlegg

På anleggsregisteret.no finner du oversikt over anlegg i hele Norge. 

Gå til anleggsregisteret.no

Kontakt

Idrett
E-post

Henvendelser om kommunale idrettsanlegg, også utleie av disse til arrangementer. Svømmehall, hall, mesterskap osv.

Feil og mangler (avvik) på idretts utstyr/anlegg skal meldes i eget skjema på kommunes nettside (er ikke i innbyggerportal enda).