Kunstgressbanen

Kunstgressbanen

Kunstgressbanen ligger ved siden av friidrettsbanen på Øverlands Minde og har egen inngangssone.

Det er ikke tribuner ved kunstgressbanen, men det er mulig å benytte mobile tribuner ved behov.

Kunstgressbanen har fyll av løst plastmateriale, gummigranulat. Vi ber om at alle brukere, dugnadsfolket og tilskuere bidrar til minst mulig spredning av mikroplast i naturen ved å følge gangmønster og kaste avfall på angitt plass. Benytt egen inngangssone med tilrettelegging. 

Leie av banen

Leie av kunstgressbanen (bookup.no) 

Det kommer ny lenke/skjema for sesongleie i løpet av april. 

Leiepriser

Leiepriser kunstgressbanen
Kunstgressbanen Pris per time, tilhørighet i Stjørdal kommune Pris per time, tilhørighet utenfor Stjørdal kommune
Leie av hel bane med 1 garderobe 701 kroner 1 051 kroner
Leie av halv bane med 1 garderobe 350 kroner 527 kroner
Ekstra garderobe m/ dusj 72 kroner 99 kroner
Priser 2023
  • Leiepris for lag og foreninger med tilhørighet/base utenfor Stjørdal kommune er + 50 %. Booking av anlegg for disse gjøres via e-post til: idrett@stjordal.kommune.no
  • Ved utleie av kunstgressbanen til inntektsgivende idrettsarrangement fastsettes leien til 15 % av billettinntekter eller minimum som timesatsene for banen tilsier.
  • Kommersiell drift 100 % økning fra gjeldende priser

Avbestilling

  • Avbestilling kan skje senest 30 dager før leie, uten at det kreves betaling.
  • Avbestilling senest 15-29 dager før leie, faktureres med 20 % av resp. timesats.
  • Avbestilling mindre enn 15 dager før leie, faktureres med 50 % av resp. timesats.
  • Avbestilling grunnet snøforhold eller at det ikke blir brøytet på kveld helg, skal sendes per e-post til idrett@stjordal.kommune.no uten ugrunnet opphold.

Åpningstider

Ukedager (mandag-fredag): klokken10.00-22.00

Helgedager (lørdag-søndag): klokken 10.00-20.00

Før klokken 16.00 (mandag-fredag) skal banen være åpen og gratis for uorganisert idrettsaktivitet så fremt vær og føre tilsier det.

Det kan påregnes stenging av banen i perioder, i tidsrommet november til mars dersom temperatur/værforhold tilsier det.

Kunstgressbanen holdes stengt på offentlige høytidsdager.

Adresse

Gymnasgata 3
7500 Stjørdal