Kunstgressbanen

Kunstgressbanen

Søk om leie av banen

Leie av kunstgressbanen 

Skjema for søknad om sesongleie 

Leiepriser

Leiepriser
Alle priser er oppgitt per time Hverdager 08.00-22-00 Helg 08.00-22.00
Leie av hel bane med 1 garderobe kr. 642,- kr. 642,-
Leie av halv bane med 1 garderobe kr. 320,- kr. 320,-
Ekstra garderobe kr. 66,- kr. 99,-
  • Leiepris for lag og foreninger med tilhørighet/base utenfor Stjørdal kommune er + 50%. Booking av anlegg for disse gjøres via e-posten idrett@stjordal.kommune.no
  • Ved utleie av kunstgressbanen til inntektsgivende idrettsarrangement fastsettes leien til 15 % av billettinntekter eller minimum som timesatsene for banen tilsier.
  • Kommersiell drift 100 % økning fra gjeldende priser

Avbestilling

  • Avbestilling kan skje senest 30 dager før leie, uten at det kreves betaling.
  • Avbestilling senest 15-29 dager før leie, faktureres med 20 % av resp. timesats.
  • Avbestilling mindre enn 15 dager før leie, faktureres med 50 % av resp. timesats.
  • Avbestilling grunnet snøforhold eller at det ikke blir brøytet på kveld helg, skal sendes pr e-post til idrett@stjørdal.kommune.no uten ugrunnet opphold.

 

Åpningstider

Ukedager (mandag-fredag): Kl. 10.00-22.00

Helgedager (lørdag-søndag): Kl. 10.00-20.00

Før kl. 16.00 (mandag-fredag) skal banen være åpen og gratis for uorganisert idrettsaktivitet så fremt vær og føre tilsier det.

Det kan påregnes stenging av banen i perioder, i tidsrommet november til mars dersom temperatur/værforhold tilsier det

Kunstgressbanen holdes stengt på offentlige høytidsdager

Adresse

Gymnasgata 3

7500 Stjørdal