Utendørs idrettsanlegg

Utendørs idrettsanlegg

Vi har flere idrettsanlegg til ulike idretter. De fleste ligger i eller rundt sentrumsområdet på Stjørdal.

Øverlands Minde friidrettsanlegg

Øverlands Minde fotballbaner 

Priser

Priser
Leie til lag og foreninger, private skoler/barnehager Tilhørighet i Stjørdal kommune Tilhørighet utenfor Stjørdal kommune
Øverlands Minde
Leiepris pr time med 1 garderobe hverdager 16.00-22.00 kr. 161,- kr. 241,-
Leiepris pr time med 1 garderobe helg 08.00-22.00 kr. 320,- kr. 482,-
Øvrige uteanlegg*
Halsenbanen, Skateparken, Travbanen, Husbyjordet, Sirkustomta, Stevnehuset og grøntområder/parker kr. 120,- kr. 181,-

* Innenfor åpningstid 08.00-22.00 hverdager og 10.00-20.00 helg. Leiepris er pr. time (uten garderobe) Egne priser for kunstgressbanen

Leiepris for lag og foreninger med tilhørighet/ base utenfor Stjørdal kommune er + 50%. Booking av anlegg for disse gjøres via e-post til idrett@stjordal.kommune.no 

Regler for avbestilling: Avbestilling kan skje senest 14 dager før leie, uten at det kreves betaling.

Annet:

1.1 Utleie ut over ordinær åpningstid: høyeste utleietakst + 100 % tillegg.

1.2 Utleie til andre formål eller øvrige brukere: Pris og leieforhold avtales med driftsansvarlig.

1.3 Ved utleie til inntektsgivende formål til idrettslige arrangement beregnes 15 % av billettinntektene, eller minimum høyeste

1.4 Ved utleie til lag og foreninger utenfor Stjørdal kommune gjelder samme regler, men de får laveste prioritet.

1.5 Prisene legges hver høst frem til politisk behandling. Gjeldende vedtak pr. 17.12.2020, 131/20

Alle timer med organisert aktivitet skal bestilles. Det gjelder også aktivitet på idrettsanlegg eller grøntområder og det skal det betales leie etter gjeldende satser.

Booking web: bookup.no (søk opp Stjørdal kommune og finn lokalene) eller send e-post til idrett@stjordal.kommune.no

Skjema for søknad om sesongleie finner du her

Leiepriser kunstgressbanen

I tillegg til de kommunale anleggene, er det mange idrettsanlegg som eies og drives av ulike lag.​

Søk i alle idrettsanlegg i kommunen