Utendørs idrettsanlegg

Utendørs idrettsanlegg

Vi har flere idrettsanlegg til ulike idretter. De fleste ligger i eller rundt sentrumsområdet på Stjørdal.

Øverlands Minde

Friidrettsanlegg og gress fotballbane

Øverlands Minde friidrettsbane er et baneanlegg som ble renovert og oppgradert til 8 løpebaner i 2022 og har ny tribune. Det er mulig å utvide tribunekapasiteten med mobile tribuner ved behov. Indre bane benyttes som en del av friidrettsbanen til blant annet spyd. Indre bane er også en flott gress fotballbane.

Vi ber om at alle brukere, dugnadsfolket og tilskuere bidrar til å holde anlegget pent og i orden ved å følge gangmønster og kaste avfall på angitt plass. 

Les mer om friidrettsanlegg m/gress fotballbane på bookup.no

Kunstgressbanen

Kunstgressbanen ligger ved siden av friidrettsbanen og har egen inngangssone. Det er ikke tribuner ved kunstgressbanen, men det er mulig å benytte mobile tribuner ved behov.

Kunstgressbanen har fyll av løst plastmateriale, gummigranulat. Vi ber om at alle brukere, dugnadsfolket og tilskuere bidrar til minst mulig spredning av mikroplast i naturen ved å følge gangmønster og kaste avfall på angitt plass. Benytt egen inngangssone med tilrettelegging. 

Les mer om kunstgressbanen på bookup.no

Leie av anlegg

Alle timer med organisert aktivitet skal bestilles. Det gjelder aktivitet på idrettsanlegg eller grøntområder og det skal betales leie etter gjeldende satser.

Du kan leie anlegg på bookup.no eller sende e-post til idrett@stjordal.kommune.no

Booking av anlegg for lag/foreninger med tilhørighet/base utenfor Stjørdal kommune gjøres via e-post til: idrett@stjordal.kommune.no

Sesongleie

Ny lenke/skjema kommer i løpet av april.

Leiepriser

Se informasjon og leiepriser for kunstgressbanen

Andre anlegg

I tillegg til de kommunale anleggene, er det mange idrettsanlegg som eies og drives av ulike lag.​

Søk i alle idrettsanlegg i kommunen (anleggsregisteret.no)