Allemannsplikten

Allemannsplikten

Lover og regler som følger med når du benytter deg av allemannsretten.

Mange i Norge har kjennskap til allemannsretten, men hva følger med denne retten?
Når du benytter deg av retten til å bruke naturen vår, har du også et ansvar.
Du har et ansvar for at naturen er like fin når du forlater den, som når du kom. Dette kalles sporløs ferdsel og innebærer blant annet at du alltid rydder etter deg, lar dyr og fugler være i fred og viser godt dovett.

Les mer om sporløs ferdsel her!

Hvis du er usikker på hva som menes med allemannsretten og allemannspliktene, eller du bare vil ha tips og råd til friluftslivet, kan du se videoen under eller besøke Norsk Friluftsliv sine hjemmesider. 

Norsk Friluftsliv sin hjemmeside