Håmmårsbukta friluftslivsområde

Håmmårsbukta friluftslivsområde

Stort og fredelig friluftslivsområde nede ved fjorden på Skatval med lang strandlinje, et rikt skogområde og interessante kulturminner. Området er tilrettelagt med turstier, rasteplasser, hvilebenker, flytebrygge, gjestebrygge og dypvannskaie, og området har toaletter. Håmmårsbukta er en allsidig perle. 

Fra Håmmårsbukta er det flott utsikt til historiske Steinvikholmen slott i sør-vest og Saltøya i nord. Her er det ideelt for båtutfart, kajakk og kano. På friluftsområdet ligger det en gravhaug fra bronsjealderen og anlegg bygget av tyskerne under 2. verdenskrig.  I Håmmårsbukta finner du også  Skatval krigshistoriske museum.

Håmmårsbukta friluftslivsområde er adkomstplass i Stjørdal kommune for 'St. Olavsleden' ytre led, som er en av Pilegrimsledene. Denne går om Frosta og ankommer Håmmårsbukta via sjøveien, før den går over Skatval inn til Stjørdal sentrum via Vikanlandet. Se kart over St.Olavsleden på pilegrimsleden.no.

Allemansretten (og allenmannsplikten)  er rettesnora for bruk av friområdet. Den gir deg fri og gratis bruk av norsk natur, men det forutsettes at du ikke skader naturen eller er til sjenanse grunneier eller for andre brukere. Du kan derfor overnatte i hengekøye, telt eller båt i inntil to døgn, forutsatt allemansrettens plikter følges. Området skal være fritt for motorisert ferdsel. Kommer du med motorisert kjøretøy, ta Svevegen på Skatval og parker på parkeringsplassen ved inngangen til friluftsområdet. 

Håmmårsbukta friluftslivsområde ble åpnet som friluftsområde for allmenheten i 2007. Området eies av Miljødirektoratet, mens Stjørdal kommune er forvalter og drifter av området og bygninger.

​Også sommeren 2022 går det geiter på beite på friområdet. De er virtuelt inngjerdet, det gjør at det ikke står fysiske gjerder i området. Geitenes beite går i skog områdene innenfor den asfalterte turveien, fra Håmmårsberget/Bakkberget til Lokstallen som ligger like ved parkeringen. Størrelsen på beitet justeres gjennom sesongen for å justere beitetrykket. Besøkende som ikke ønsker å møte geiter i friområdet kan benytte den asfalterte turveien og sjøområdene. For de med hund- husk å overholde båndtvangen.

Med en del kje forventer vi å kunne se artige krumspring også i sommer. Vi håper at besøkende synes at det er en koselig turopplevelse å møte dyr på beite.

Les om Håmmårsbukta som statlig sikret friluftslivsområde her.

​Tagg Håmmårsbukta friluftsområde på Instagram med: #håmmårsbukta #istjordal #visitnorway

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. Gratis å bruke.

Toaletter er døgnåpne hele året.  

Skatval krigshistoriske museum har åpningstider i sommersesong. For åpningstider følg "Skatval krigshistoriske museum" på Facebook for info. Museet forteller bla. om det militære anlegget 'Steinvik lager' som Håmmårsbukta friluftsområde en gang var.

Adresse

Svevegen, 7510 Skatval