Hellstranda friområde

Hellstranda friområde

Hellstranda friområde vil bli berørt av bygging av ny E6 Ranheim - Værnes. Vi anbefaler annet turmål frem til anleggsarbeidene er ferdige!

Etter utbyggingen av nytt løp på E6 vil friområdet være betydelig mer skjermet mot trafikkstøy fra E6 og få ytterlige tilrettelegginger med tursti i retning Billedholmen samt hvilebenker.

Velkommen tilbake når friområdet fremstår i ny drakt!

Sommeren 2022 vil Hellstranda være sterkt preget av mye stor massetransport over adkomstvei og anleggsarbeider i indre deler mot E6 av friområdet.

Parkeringsplassen i Øyvegen er sterkt redusert i areal/ kapasitet. Om fullt på parkering må du se etter annen parkeringsmulighet eller finne annet turmål. Ikke kjør videre i Øyvegen, returner over brua for å se etter parkering på regulerte p-plass muligheter. Vi gjør oppmerksom på at det er få slike. Det er ikke lov til å parkere langsgående langs vei som vil være til hinder for utrykningskjøretøy!

Toalettet er ikke åpnet.

 

Illustrasjon av anleggsområder

 

Hellstranda er ett friområde med badestrand på Hell som ligger mellom E6 og utløpet av Stjørdalselva.

Her er det muligheter for badeliv og aktivitet. Det er det normalt turmuligheter ved å gå turstien ut til Billedholmen eller en liten rundtur opp langs Stjørdalselva og om Hell stasjon.  Turstien er stengt gr. anleggsarbeider på E6 og vil gjenoppstå i oppgradert prakt når arbeidene er ferdig.

Hellstranda er opparbeidet med store gressareal, beplantning, rastebenker og grill. Det er og tilrettelagt for strandvolleyball der. Området har adkomst og parkeringsplass i Øyvegen på Hell, her finnes også toalettmuligheter. I 2022 er p-plasskapasitet betydelig redusert og tilbud av andre fasiliteter redusert. 

 

​Tagg Hellstranda friområde på Instagram med:  #hellstranda #hell #istjordal #visitnorway

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. Gratis å bruke.

Toalett er åpen i sommerhalvåret. (Stenger etter skolens høstferie som normalt er i uke 41, åpner normalt første halvdel av mai).

Adresse

Øyveien, 7517 HELL