Holmberget friluftsområde

Holmberget friluftsområde

Holmberget er et sentrumsnært friområde ved Vikanbukta fuglefredningsområde, ikke langt fra Storvika. Området ligger nede ved sjøen og har flotte svaberg, mange gangveier og turstier.  

Høsten 2020/ vinteren 2021 vil det tidvis foregå arbeider som beslaglegger noe område eller gir periodevis sperring av tursti. Vi beklager ulempen, det blir bedre til slutt.

I uke 45 (2/11-20) starter arbeider med klargjøring og asfaltering av p-plass til Storvika og Holmberget friluftsområder. Dette medfører at parkeringen vil bli stengt noen dager. Vi beklager denne ulempen!

Tips- følg park, idrett og friluftsliv i Stjørdal på Facebook for informasjon.

Tar du en rast på det tidligere gårdstunet som ligger i friluftsområdet vil du få utsikt mot landbruksområdene på østsiden av holmen. Området ligger nært Leira Industriområde mot sør og Vikanlandet i nord. Holmberget friluftsområde er kun en liten avstikker fra Pilegrimsledens ytre led fra Frosta til Stjørdal. Inne i Folvikbukta er det gode muligheter for observasjon av fugler på rast, spesielt i trekktiden vår og høst.

Området er et statlig sikret friluftsområde og har felles parkeringsplass med Storvika. Holmberget ble kommunalt eid i 2018 og er under utvikling.

 

 

​Tagg Holmberget friluftsområde på Instagram med: #Holmberget #istjordal #visitnorway

Adresse

H. P. Jensens gt. 7500 STJØRDAL

Kartpunkt