Kimenparken

Kimenparken

Kimenparken, Stjørdals bypark, ligger sentralt i sentrum og som en forlengelse av kulturhuset Kimen.

Kimenparken er godt tilrettelagt med gressareal, flere lekeareal, hvilebenker og estetiske elementer som kunst, beplantning og fontener. En summende møteplass med muligheter for en rast hvor du kan nyte bylivet på Stjørdal. Parken er tilrettelagt og kan benyttes også til utendørs konserter i tilknytning til kulturhuset Kimen.

Kimenparken vil være berørt av byggearbeid på nabotomta i nord-vest i en lengre periode og deler av parken er avstengt. Det kan bli noe støy fra byggearbeidet. Gangadkomst fra Ole Vigs gate er midlertidig omlagt. I løpet av sommermånedene 2022 vil avstengte deler av parken igjen være tilgjengelig.

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. 

Belysningen følger samme tidsintervall som alle kommunale gatelys.

Adresse

Sandgata, 7500 STJØRDAL

Kartpunkt