Lillemoen friområde

Lillemoen friområde

Lillemoen friområde er ett grønt rekreasjonsområde avsatt med plass til både nærleksområde og strøkslekeplass.

Lillemoen friområde ligger i sentrum, sør for E14. Friområdet eksisterer i dag, men er ikke tilrettelagt og er i praksis en åpen plass med høyt gress og noen trær. 

I 2022 vil friområdet få ett løft og ny tilrettelegging kommer på plass.

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. 

Adresse

Øyanveien, 7500 STJØRDAL