Lillemoen friområde

Lillemoen friområde

Lillemoen friområde er ett grønt rekreasjonsområde avsatt med plass til både nærleksområde og strøkslekeplass.

Lillemoen friområde ligger i sentrum, sør for E14. Friområdet eksisterer i dag, men er ikke tilrettelagt og er i praksis en åpen plass med høyt gress og noen trær. 

Friområdet skal få et løft og ny tilrettelegging kommer på plass. Første byggetrinn er nærlekeplass.  Start for opparbeidelse er senhøsten 2023.

 

Hvordan blir Lillemoen friområde?
I disse dager venter vi på klarsignal for byggestart av byggetrinn 1 for bygging av Lillemoen friområde og vi har tegninger klare.
Byggetrinn 1 er det som omtales som nærlekområde sammen med god adkomst fra g-s veien. Dette er den delen av friområdet som er spesielt tilrettelagt som roligere sone med sitteplasser og for lek til mindre barn. Nærlekdelen av friområdet er plassert i den indre delen av friområde, lengst bort fra gang og sykkelveg og bilveien.  

Vi fikk mange innspill og ønsker for friområdet, og det er prøvd å møte så mange ønsker fra innspill som mulig som passer inn i denne delen av friområdet. 
I tillegg har vi hatt fokus på både lokal historie, plantevalg og naturlige materialvalg på elementer til lek og aktivitet i den grad det går. Det blir bla. blomstereng, lokal regnhåndtering, humletunell og lekehus. Det vi si at dette blir det første av de kommunale friområdene som har typiske lekehus, og disse lages i ett samarbeid med Ole Vig vgs. 

 

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. 

Adresse

Øyanveien, 7500 STJØRDAL